Fredag 8. april møtte demonstrantene opp ved den russiske ambassaden, slik de har gjort hver dag siden Russlands invasjon av Ukraina.

Men denne gangen ble de bedt om å stå bak en hekk i Fredrik Stangs gate, hevder de:

– Vi ble flyttet et kvartal fra den russiske ambassaden, og ble plassert bak busker midt imellom boligblokker, der ambassaden verken kunne se eller høre oss. Det var veldig spesielt, sier Julia Lunga i Den Ukrainske Forening til Avisa Oslo.

Selv nektet hun å stå ved buskene, og sto på den andre siden av fortauet.

– Da var jeg egentlig innstilt på å bli tatt av politiet. Men jeg sto ikke i veien, jeg ropte ikke, jeg sto stille og nesten gråt.

– Vi har aldri vært ufine, ødelagt noe, eller forstyrret trafikken, legger hun til.

- Klager fra ambassaden

Lederen for Ukrainsk forening i Norge, Max Nechyporyk, forteller at han snakket med innsatslederen på stedet, som først skal ha sagt at det skyldes klager fra naboene.

– Men hvis vi står her, så forstyrrer vi naboene mer, svarte Nechyporyk.

Både han og Lunga sier at de bare har fått positive tilbakemeldinger fra naboene.

– Noen kommer ned og blir med på demonstrasjonene, og andre har spurt om flagg som de kan henge opp i solidaritet med Ukraina.

Innsatslederen skal også ha sagt at de blokkerte fortauet. Ifølge Nechyporyk var det lite folk som gikk forbi under demonstrasjonen.

Så skal innsatslederen ha sagt at årsaken var klager fra den russiske ambassaden.

Avisa Oslo har fremlagt påstandene i denne saken for politiet i Oslo. Torgeir Lindstad i Oslo politidistrikt er ansvarlig for innsatslederne, og avviser at det er kommet inn klager fra den russiske ambassade.

Se mer av politiets svar lenger ned i saken.

Nechyporyk sier han aldri fikk et klart svar på hvem som hadde bestemt at de skulle bli flyttet, og hva som egentlig var grunnen.

De siste ti minuttene fikk de lov til å komme litt lenger frem, og Nechyporyk fikk beskjed om at det hadde skjedd en feil.

Han sier at de nå har demonstrert i 45 dager, og at det aldri har vært problemer med tidligere demonstrasjoner.

– Men det er ganske rart at ukrainere ikke kan demonstrere på «Ukrainas plass», sier han.

Avisa Oslo har tatt kontakt med Russlands ambassade i Oslo.

– Har dere klaget på demonstrasjonene, til politiet eller til andre myndigheter?

– Mottakerstaten har en spesiell plikt til å gjøre alle passende tiltak for å beskytte området til den konsulære stasjonen mot inntreng (sic) eller skade, og for å hindre at den konsulære stasjons ro og orden forstyrres eller dens verdighet krenkes, svarer ambassaden i en e-post.

De viser til at sikringsarbeid (sic) som utøves av norsk politi er «innenfor rammen av punkt 2 i artikkel 22 fra Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 1961, og punkt 3 i artikkel 31 fra Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 1963.»

Måtte spise på bakken

I helgene er demonstrasjonene større, og politiet sperrer av området rundt den russiske ambassaden i Drammensveien.

Lørdag 9. april ble de bedt om å stå enda lenger ned i Drammensveien. Med det mistet de også tilgangen til fire benker.

– En gammel mann kommer med stokk flere ganger i uken for å demonstrere sammen med oss. Selv har jeg med et barn på åtte år, og min nabo har et barn på fem år. Besteforeldrene deres er nå i Ukraina, så vi har ingen barnevakt, for å si det sånn.

Hun forteller at de pleier å ta med sjokolade og te til barna, så de kan sitte på benken og varme seg med noe godt.

Ifølge Lunga skal politimannen hun snakket med ha sagt at grunnen til at de ble flyttet lenger ned i Drammensveien var fordi de var over 100 personer.

– Vi har vært mange flere tidligere, og vi har alltid fått lov til å sitte på disse benkene. Hvorfor tar de ikke hensyn og flytter sperren litt frem slik at små barn og gamle kan sitte på benken?

Lunga sier hun blir mer og mer frustrert over hvordan situasjonen har utviklet seg.

Dette er ikke en ubegrunnet demonstrasjon. Hvis ambassaden plages så mye av oss, da må russerne stoppe med det de gjør – for det ukrainske folk plages mye mer.

Torgeir Lindstad i Oslo politidistrikt sier at politiet har «full forståelse for demonstrantenes behov for å bli sett og hørt, og forsøker å legge til rette for dette under markeringene».

– Demonstrasjonene i Drammensveien skal i utgangspunktet håndteres etter samme mal, men med små justeringer etter antall demonstranter. Ved mange oppmøtte demonstranter stenger vi Drammensveien for å skape best mulig forhold for markeringene, sier Lindstad.