Anne Haabeth Rygg (H), Ola Kvisgaard (H), Morten Edvardsen (Sp), Lars Petter Solås (Frp), Eirik Lae Solberg (H) og Per-Trygve Hoff (H).

Opposisjonspolitikerne sto nærmest i kø for å plaffe løs mot byrådets avvisning av et forslag om ekstern vurdering av kommunens koronahåndtering. Debatten var temmelig lik en tilsvarende sak i bystyret i fjor.

Men bakteppet skilte seg noe. Rødt hadde helt fram til en time før bystyremøtet støttet opposisjonens forslag, men trakk seg, noe gruppeleder Eivor Evenrud forklarte slik:

– Vi ønsker at byrådet skal levere evalueringen sin først, så kan vi hente ut de delene som eventuelt mangler, eller de delene vi tenker at man bør se mer på i den evalueringen. Deretter kan kontrollutvalget på eget initiativ sette i gang undersøkelser.

– Flaut

Høyres representanter var imidlertid i fyr og flamme. Særlig brukte representanten Hoff harde ord.

– Skuffelsen er stor over at Rødt for bare en time siden trekker seg fra et forslag de var med på å skrive. Det er flaut. Det sier nok litt om hva det innebærer å samarbeide med Ap. Dette byrådet er redde for å bli kikket i kortene og de skal ha kontroll på all informasjon, sa bystyrerepresentanten.

– Det er så godt som første gang i Oslos historie at man ved en så stor hendelse ikke skal ha en uavhengig granskning, sa partikollegaen Eirik Lae Solberg.

– Alle steiner skal snus

Lae Solberg mente at byrådspartienes motstand mot forslaget var en «gåte», og at byrådet fikk det som at de så ut som at de hadde noe å skule, noe Lae Solberg selv ikke trodde de hadde.

Da byrådsleder Raymond Johansen (Ap) grep ordet, snakket han med utestemme.

– Det er viktig for meg å si at vi har tydelige, lovpålagte oppgaver, som legger sterke føringer for at alle deler av Oslo kommunes virksomhet skal gjennom en evaluering der alle steiner skal snus, sa Johansen med hentydning til evalueringen byrådet selv utfører.

Partikollega og gruppeleder Andreas Halse mente at opposisjonen glatt hoppet bukk over denne evalueringens eksistens.

– Enten kunnskapsløst eller bevisst forvrengende

Da debatten feide videre med hele ti ettminutters innlegg, krevde Halse også siste ord.

– Hvorfor det, spurte Høyre-gruppeleder Haabeth Rygg.

– Det er fordi han er leder av finansutvalget, svarte ordfører Marianne Borgen (SV).

Og da Halse fikk ordet nok en gang, rettet han igjen pekefingeren mot opposisjonen.

– Enten er dette kunnskapsløst eller bevisst forvrengende. Det kan virke som at noen bevisst forsøker å framstille det som at vi gjennomfører en dekkoperasjon - i stedet for en solid og grundig vurdering, som det er fullt mulig å følge opp, dersom man ikke mener den er tilstrekkelig.

– Klokt at begge sider har lavere skuldre

I den påfølgende avstemningen nådde ikke forslaget om ekstern evaluering opp, til tross for støtte fra FP, Frp, Sp, KrF og Venstre.

– Vi kommer til å støtte Høyres to forslag i saken, men tror at det er klokt at begge sider har lavere skuldre. Nå får vi se hva denne evalueringen byrådet legger frem viser, så kan vi ta en ny vurdering etter det, sa Venstres Hallstein Bjercke.

Deretter avsluttet ordfører Marianne Borgen (SV) ved å minne Bjercke, som hun omtalte som en «erfaren bystyrerepresentant», på at han hadde tatt ordet for en stemmeforklaring, ikke et innlegg.

LES OGSÅ:

Les også

Britt så to måneder gamle Macie hive etter pusten: – Det er helt for jævlig at de ikke får øynene opp