Det populære bade- og turområdet Huk på Bygdøy vil ha langt færre parkeringsplasser det neste halvåret. Grunnen er at det skal lages en ny snuplass samt holdeplass for busser på hovedparkeringsplassen.

Samtidig skal det gjøres oppgraderinger og forbedringer i området rundt.

Ifølge Bymiljøetaten skal blant annet skal vei, fortau og gang- og sykkelvei rehabiliteres og tydeliggjøres.

Flere sykkelparkeringsplasser

I tillegg til oppgraderinger, skal det bygges en sykkelparkering med plass til 200 sykler. Det skal også plantes nye trær og planter.

Bymiljøetaten opplyser at disse tiltakene skal legge til rette for at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til Huk.

Anleggsfasen varer fra november 2021 til og med juni 2022. I denne perioden vil hovedparkeringsplassen stenges helt for privatbiler, men en del av plassen vil brukes til snuplass for busser.

Også etter juni 2022 vil det være færre parkeringsplasser, da fjernes 110 parkeringsplasser permanent. Etter anleggsperioden vil det derfor være rundt 230 parkeringsplasser på hovedparkeringsplassen.

Kan parkere i nærheten

Dersom du ønsker å kjøre egen bil til Huk, kan Eplehagen parkeringsplass benyttes. Her er det plass til omkring 120 biler. Det er mulig at også denne i korte perioder vil bli stengt i løpet av anleggsfasen.

– Vi håper folk fortsetter å bruke Huk under anleggsperioden, men man må være oppmerksom på at parkeringstilbudet nå blir redusert. Spesielt i helgene kan det være lurt bruke andre transportmidler enn bil ut til Huk, sier prosjektleder i Bymiljøetaten, Hege Benedicte Selbekk.