Jon Leiulfsrud og hans firma, Fanwear, havnet i en tøff situasjon etter bilbrannen på parkeringsplassen på Holmlia natt til 16. februar.

De hadde begrenset forsikringen i trangere koronatider, noe som gjorde at firmabilen, til en verdi av 150.000 kroner, ikke ble dekket av bilbrannen. Eneste mulighet for kompensasjon var om etterforskningen avdekket at brannen startet i en av de to andre bilene, og at denne hadde ansvarsforsikring.

Da ble det en skuffende beskjed da politiet bare halvannet døgn etter brannen, valgte å henlegge saken uten å avklare brannårsak. Bilbrannen antas å være påtent.

Begrunnelsen fra politiet var at saken ikke hadde gitt nok informasjon å jobbe videre med: Sannsynligheten for oppklaring var så lav at det ikke var hensiktsmessig å bruke mer ressurser på saken.

Saken fortsetter under bildet.

Privatetterforsker

Den raske henleggelsen har fått Leiufsrud til å hyre inn ekstern hjelp med håp om å finne ut av årsaken.

– Da de ikke gadd å gjøre mer, hyret jeg en privatetterforsker som skal ta kontakt med politiet og be om dokumentasjon og bilder. I tillegg se på bildene tatt av Avisa Oslo slik alle detaljene blir ettergått og at vi forhåpentligvis kan finne ut av hvor brannen startet, forteller Jon Leiulfsrud.

Saken har fått engasjementet til å fyres opp på AOs Facebook-side. Slik lyder noen av kommentarene:

  • «Personlig synes jeg det er synd at slike handlinger ikke får noen konsekvenser og ikke blir prioritert.»
  • «Skremmende synes jeg. Er det pengemangel hos politiet som er grunnen eller hva?»
  • «Så klart politiet ikke har tid til bilbranner, er jo viktigere å jakte på «treningsturister» (sarkastisk).»
  • «Ja så mye ser politiet ut til å gjøre jobben sin, letteste løsning.»

Bekymret for at det eskalerer

Selv om Jon Leiulfsrud er skuffet på vegne av firmaet, og det mulige økonomiske tapet, trekker han også fram at det har vært flere bilbranner på Holmlia, senest uken etter den som rammet firmaets bil.

Og det på akkurat samme parkeringsplass.

Han er bekymret for at politiet ikke gjør nok for å forebygge når bilbranner ikke ser ut til å bli prioritert.

– Det har vært flere tilfeller med bilbranner på Holmlia. Det er ikke sannsynlig at mange løper rundt og tenner på biler. Det er sikkert noen enkeltpersoner der det hadde vært forebyggende å etterforske. Det virker mer preventivt hvis politiet gjør det de kan. Nå virker det som vedkommende kan sette fyr på biler uten at politiet gidder å etterforske. Hvorfor skal man da stoppe?

Han stiller spørsmål om det kan føre til at bilbranner eskalerer og om neste brann eventuelt tar med seg en bygning, og muligens enda verre konsekvenser.

– Uheldig utvikling

Leiulfsrud får støtte fra lederen av Søndre Nordstrand bydelsutvalg (BU).

– Dette må settes inn i et samfunnsmessig perspektiv der en serie av bilbranner ikke bare kan skje og bli henlagt. Det sender et veldig dårlig signal og det må ikke bli sånn at de som tenner på biler ser at samfunnet ikke bryr seg om dette. Det vil bare være et insentiv til å fortsette, men slik må det ikke bli. Samfunnet må ta det alvorlig for å hindre unge potensielle lovbrytere, sier BU-leder Ola Borge Mannsåker (Ap).

Han ønsker at bydelen, som opplever flere bilbranner, prioriteres av politiet. Han mener at etterforskning og oppsporing av de ansvarlige kan ha en forebyggende effekt fordi de ansvarlige ser at de blir tatt.

– Det er en uheldig utvikling om noen kan sette fyr på biler og ser at det ikke har noen konsekvenser, fortsetter han.

Saken fortsetter under bildet.

De fleste blir henlagt

Oslo politidistrikt har hentet ut tall som viser utviklingen de siste årene:

Bilbranner i Oslo politidistrikt

2017: 178 bilbranner, 36 antatt påsatt.

2018: 202 bilbranner, 43 antatt påsatt.

2019: 188 bilbranner, 50 antatt påsatt.

2020: 190 bilbranner, 42 antatt påsatt.

Politiet påpeker at de ikke har egne statistikkgrupper for bilbrann. Tallene er ikke absolutte og er hentet ut etter en manuell gjennomgang fra politiets operative oppdragslogg.

Bilbrannene som ikke antas påsatt, antas i står grad å skyldes teknisk svikt.

– Hvis vi ser på disse årene, er de aller fleste sakene med antatt påsettelse henlagt som ukjent gjerningsperson, men vi har noen domfellelser og saker som fortsatt er under etterforskning, svarer Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Hun kan ikke presentere tall som viser konkret hvor mange som blir henlagt. Hun påpeker at antallet bilbranner som antas å være påsatt ligger på et jevnt nivå de siste årene og mener bestemt at politiet har prioritert opp fokuset sitt mot disse sakene.

Hun viser til at de ulike politistasjonene i Oslo har fått ansvaret for etterforskningen av bilbranner siden 2019.

Saken fortsetter under bildet.

– Til dem som kanskje opplever at vi ikke prioriterer bilbranner, kan jeg si at vi har hatt veldig stor oppmerksomhet på dette de siste årene. Det er et fenomen vi følger nøye med på og vi har gjort flere grep for å også klare å løse flere saker.

– Hvilke grep har dere gjort?

– Vi følger nøye med på bilbranner for å se etter mulige utviklingstrekk. Er det endring i tallene? Hvor og når skjer brannene? Ser vi noen spesielle trekk eller fremgangsmåter? Vi har også vurdert kvaliteten på etterforskning, og gjort grep for å styrke straksetterforskningen som gjøres på stedet, og vi ser at dette er fulgt opp. Det kan handle om sikring av spor, innhenting av overvåkingsbilder og avhør av vitner. Vi har også lagt ansvaret for etterforskningen ut til de geografiske driftsenhetene fordi de har god lokalkunnskap, som vi håper på sikt vil bidra til økt oppklaring og forebygging.

– Har dette ført til at flere saker oppklares?

– Foreløpig kan vi ikke se det direkte, men vi mener straksetterforskning er styrket og vi håper å gradvis oppklare flere saker. Men dette er vanskelige saker å oppklare.

Saken fortsetter under bildet.

Få vitner og spor

– Det er få vitner, det er få tekniske spor, bilene er ofte helt utbrent og sakene skjer ofte på den tiden av døgnet når det er lite folk ute, på kveld og natt, sier Lien Metlid.

Hun fortsetter:

– Dette gjør sakene vanskelige å etterforske, og vi må også se på sannsynligheten for å lykkes dersom det er få eller ingen spor i en sak. Hvor mye ressurser kan vi for eksempel sette inn i etterforskningen av et antatt skadeverk uten tekniske spor eller vitner, sammenlignet med andre prioriterte sakstyper som voldssaker.

Flere mulige årsaker

De fleste bilbrannene som antas påsatt, skjer i de østlige bydelene og mot sentrum. Fordi de fleste henlegges, kan ikke etterretningslederen svare direkte på hvem som står bak. Hun trekker fram flere mulige årsaker som er viktig for politiet å se på.

– Det kan være skadeverk, hærverk, forsikringssvindel, eller at vi mistenker konflikter mellom personer eller miljøer. Konflikter i gjengmiljøer eller mellom kriminelle er vi særlig opptatt av, særlig i et forebyggende perspektiv, men vi mener at noen av sakene kan knyttes til dette. Det vi ikke har sett, er at bilbranner kan knyttes til mer organisert hærverk og sosial uro, som vi vet at andre land har opplevd.

– Trenger man å frykte konsekvenser om man tenner på en bil i Oslo?

– Ja, det skal man gjøre, nettopp fordi vi har så stor oppmerksomhet på dette nå. Vi kommer raskt til stedet og det blir gjort godt arbeid tidlig i sakene. Ser man kun på historikken og antall saker som blir oppklart, forstår jeg at man stiller det spørsmålet, men politidistriktet jobber med å øke prioriteringen av disse sakene, i tillegg til at vi ser etter muligheter for å forebygge fordi vi vet at dette er saker som skaper utrygghet.

Ønsker tips

Lien Metlid ønsker at flere er villige til å snakke med politiet nå bilbranner oppstår. Det kan bidra til å oppklare flere saker.

– Har man opplysninger og vet noe om bilbranner, så si fra til politiet. Selv om man er usikker på om det har noe å si, oppfordrer jeg veldig til det. Hvis publikum har kunnskap å formidle til oss om bilbranner, kan dette bidra til oppklaring eller at vi kan komme i forkant og unngå nye branner, avslutter hun.