– Byrådet har hatt løfter om at alle skal få gratis Aks i Oslo, men det har ikke skjedd på seks år, og det kommer ikke til å skje på åtte år heller, sier Anne Haabeth Rygg til Avisa Oslo.

Hun er gruppeleder for Høyre i bystyret, og går nå sammen med Venstre, KrF og Frp for å fremme et forslag om å legge om ordningen for hvem som må betale for aktivitetsskole (Aks) – det som tidligere het SFO – og hvem som slipper.

– Vårt forslag er at det ikke skal avhenge av postnummeret, men av inntekten din, og at husstander med samlet inntekt på under en million burde få gratis Aks, det er vårt forslag, sier hun.

Gratis Aks i enkelte bydeler

I byrådserklæringene fra 2015 og 2019, kommer det tydelig frem at Byrådet ønsker å satse på Aks. Dette har blant annet resultert i at alle førsteklassinger får tilbud om gratis deltidsplass i Aks i samtlige av Oslos 15 administrative bydeler.

For andre-, tredje- og fjerdeklassinger er det imidlertid kun tilbud om gratis Aks i utvalgte bydeler. Dette gjelder uavhengig av familiens inntekt.

For eksempel vil en familie som bor på Sørenga og har fem millioner kroner i årlig inntekt få gratis Aks i fire år, mens en familie med 450.000 kroner i årlig inntekt som bor i Vestre Aker må betale for Aks i andre, tredje og fjerde klasse.

Samtidig koster Aks-plass litt forskjellig, avhengig av familiens inntekt. Om familien tjener mellom 228.000 og 405.000 i året, koster et deltidsplass 810 kroner i måneden – såfremt man ikke bor i en bydel der det er gratis – mens en familie med under 228.000 kroner i årlig inntekt kun betaler 440 kroner i måneden.

Har du over 405.000 kroner i årlig inntekt må du betale fullpris for Aks – altså 2171 kroner i måneden.

De borgerlige partiene ønsker å gå over til en ordning der alle familier med en husholdningsinntekt på over én million kroner må betale for Aks, mens familier med en husholdningsinntekt under dette får gratis deltidsplass.

I desember i fjor stilte bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H) spørsmål til byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen om hvor mange barn med husholdningsinntekt under én million kroner som ikke får gratis deltidsplass i Aks, hvor mange med husholdningsinntekt over én million kroner som får det, og hvor mange barn som ville fått gratis Aks, dersom dette ble innført for barn med husholdningsinntekt på under én million kroner.

Svarene fra Thorkildsen, som var basert på statistikk fra SSB, var følgende:

  1. Om lag 2300 barn med husholdningsinntekt under én million får ikke gratis deltidspass i Aks.
  2. Om lag 7500 av de totalt 17.000 elevene som får gratis deltidspass i Aks har en husholdningsinntekt over én million.
  3. Dersom man går over til de borgerlige partienes løsning, vil om lag 11.500 barn få gratis deltidspass i Aks, mot dagens 17.000

Thorkildsen understreker samtidig at statistikken tyder på at om lag 1000 av elevene som ikke blir omfattet av dagens ordning med gratis deltidsplass, kan bli omfattet av den inntektsgraderte ordningen som gir rabatter på Aks.

Oslo med i et pilotprosjekt

Byrådet har klare planer for å utvide ordningen med gratis deltidsplass for flere bydeler, men de borgerlige partiene mener ordningen slår galt ut, sånn den ser ut i dag.

– Vår hovedkritikk har hele tiden vært at det ikke bør være postadressen, men livssituasjonen som avgjør om du får prisreduksjon. Fortsatt er det jo mye fattige folk som bor i bydeler der gjennomsnittsinntekten er høy, og det er klart at det ikke er noe hyggeligere å være fattig selv om du har millionærer som nabo, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Forslaget fra de borgerlige er imidlertid ikke noe nytt. Bjercke medgir at de gikk til valg på dette i 2019.

Grunnen til at de trekker frem forslaget i dag, er at Oslo nylig har blitt med i et pilotprosjekt som gir kommunen tilgang til familiers skattepliktige inntekt rett fra Skatteetaten. Dette vil gjøre det enklere for kommunen å differensiere mellom familier med høy og lav inntekt, mener de.

– Vi vet ikke hvor lang tid Byrådets mål vil ta, men med vår modell vil flere barn få gratis Aks. Jeg tror nok alle er enige i at når en familie med samlet inntekt på tre millioner får gratis Aks, mens en familie som har 300.000 i inntekt ikke får det, så er det sosialt urettferdig, og det er det vi ønsker å gjøre noe med, sier bystyrerepresentant Aina Stenersen (Frp).

– Faller på sin egen urimelighet

KrF, som også støtter det borgerlige forslaget, er i utgangspunktet for at alle skal få gratis plass på Aks, men mener at dagens system fungerer dårlig i sin nåværende form.

– Barn fra familier med lav inntekt over hele byen burde få ta del i den fordelingen, og ikke bare noen utvalgte. Det er jo nesten sånn at det kan skape en innlåsingseffekt. Om du bor i en bydel og er avhengig av gratis Aks for å få det til å gå rundt, så kan du ikke flytte fordi Byrådet har sagt at den bydelen du har lyst til å flytte til ikke får de samme fordelene, sier KrFs bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle.

– Dette er usosialt og urettferdig, legger han til.

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen avfeier imidlertid forslaget. Hun mener alle partier burde være enige om at Aks er et så viktig tilbud at alle barn bør få det.

– Det forbauser meg at Høyre nok en gang er på jakt etter en løsning som vil bety at tusenvis av barn vil miste retten til gratis tilbud i Aktivitetsskolen. De burde heller se etter løsninger som gjør at de som har mest i samfunnet kan bidra mer. Det er heller ikke særlig smart å legge opp til ordninger som gjør at folk taper penger hvis de får seg en jobb eller en høyere stilling. Når det blir mange inntektsgraderte ordninger, som den Høyre foreslår her, øker risikoen for fattigdomsfeller, hvor det ikke lønner seg å jobbe, sier hun til Avisa Oslo.

Thorkildsen mener at høyresiden forsøker å fremstille det som at finansiering av gratis plass på aktivitetsskolen er det samme som å subsidiere de rike, men mener selv at dette argumentet ikke holder vann.

– Det er et dårlig argument siden nesten alle velferdsordninger i så fall subsidierer «de rike»: Alt fra helsetjenester til utdanning har vi gjort gratis eller tilnærma gratis fordi det er lurt, treffsikkert og ubyråkratisk for samfunnet og den enkelte.

Thorkildsen trekker også frem at byrådets satsing på Aks har vært positiv for byen.

– Vi har solide tall på hvilken suksess innføring av gratis AKS har vært. I områder der deltakelsen tidligere var rundt 30 prosent, går nå så godt som alle barn i aktivitetsskolen og møtes på tvers av levekår. Ingen barn trenger å føle seg stigmatisert, for alle får være med på leken og læringen. Slik bør det være.