Nettavisen: Høyre, Fremskrittspartiet, KRF og Venstre på Stortinget instruerer nå sin egen regjering til å sørge for at framdriften for utbyggingen av E6 Oslo øst fortsetter som planlagt. Det til tross for Oslo-byrådets tydelige nei til prosjektet, som vil legge mye av trafikken under bakken i en tunnel ved Manglerud.

– Hvis Oslo-byrådet svikter Manglerud, må Stortinget ta ansvar. Fire borgerlige partier står nå sammen om å realisere Manglerudtunnelen, sier stortingsrepresentant og klimapolitisk talsperson for Høyre, Stefan Heggelund, til Nettavisen.

I en merknad til statsbudsjettet for neste år ber de borgerlige partiene, som har flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, regjeringen om å gå i dialog med Oslo kommune for å få på plass nødvendige reguleringsplaner. Alternativt ber de om en vurdering av en statlig plan, som i praksis vil si en overkjøring av Oslo-politikerne.

– Oslo-byrådet er en bremsekloss, men svikter de Manglerud er stortingsflertallet klare til å ta ansvar, sier Heggelund.

Frp: – Ganske uforståelig

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) karakteriserer det hele som uforståelig.

– Det er ganske uforståelig at det rødgrønne byrådet er en bremsekloss for dette. Dette er by- og miljøpolitikk på sitt beste. Her vil vi i praksis fjerne trafikken ved å legge den i tunnel, og det vil være et stort løft for hele Manglerud-området, sier Hoksrud til Nettavisen, og skyter videre mot byrådet:

– I stedet virker de rødgrønne mest opptatt av å plage Oslobeboerne mest mulig med beboerparkering, dyrere parkering og fjerning av parkeringsplasser, fremfor å faktisk drive reell byutvikling, sier han.

Han får støtte fra KrFs bystyrepolitiker i Oslo, Espen Andreas Halse, som mener det er viktig å få på plass tunnelen for dem som bor langs veien.

– Barn og voksne mange steder i Oslo har fått bedre skole- og bomiljø etter hvert som vi har flytta trafikk under bakken og vekk fra folk. Jeg unner virkelig ungene på Manglerud og Høyenhall det samme, sier Halse, og samtidig påpeker:

– Dette handler ikke om å øke veikapasiteten, men om å gjøre Oslo til en tryggere, grønnere og mer menneskevennlig by. Se hva Operatunnelen har gjort for sentrum, en slik utvikling kan vi få på Manglerud også.

Venstres bystyrepolitiker i Oslo, Hallstein Bjercke, har også lenge kjempet for tunnelen. Han mener prosjektet handler om å fjerne en vei.

– E6 Oslo Øst handler om å fjerne en vei, ikke bygge en vei. Det handler om å ta bort en enorm forurensningskilde for opp mot 30.000 mennesker som bor og lever sine liv langs en av Norges mest trafikkerte veier, sier han til Nettavisen.

Berg: – Pumper eksos inn i Oslo

Beboerne langs E6 på Manglerud i Oslo, har ventet i 25 år på tunnelen som skal legge trafikken under bakken. Men byrådet i Oslo vil altså skrinlegge hele prosjektet.

– En utbygging på E6 Oslo Øst vil pumpe biler og eksos inn i Oslo og forurense lufta for astmatikere, barn, unge og eldre i byen vår, sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Nettavisen i november.

Uttalelsene fikk de berørte naboene til å reagere kraftig.

– Lan Marie Berg kan åpenbart ikke ha satt seg inn i hva dette prosjektet handler om. Hun snakker om astmatikere, barn, unge og eldre, og bruker dem som en unnskyldning for å være imot E6 Oslo Øst. Prosjektet handler nettopp om å fjerne helseskadelig støy og luftforurensning for folk som bor i området, sa Eili Vigestad Berge, medlem av Aksjonsgruppa for miljøprosjektet E6 Oslo Øst, til Nettavisen.

Frp: – Må overkjøre dem

I november gikk også Fremskrittspartiet ut og sa at Oslo-byrådet, med Miljøpartiet de Grønne (MDG) i spissen, må overkjøres ved at det lages en statlig regulering av veien.

– Hvis MDG i byråd får fortsette å holde på slik, så må vi bare kjøre en statlig reguleringsplan og overkjøre dem, sa stortingsrepresentant og nestleder i Stortingets transportkomité, Bård Hoksrud (Frp), til Nettavisen.

– Frp bryr seg tydeligvis verken om miljø eller lokaldemokrati, var Bergs svar.

Hoksrud viste til at folk lokalt ønsker prosjektet, og dermed blir hørt dersom prosjektet realiseres.

Prislapp: 16 milliarder

Prosjektet E6 Oslo øst omfatter en strekning på cirka 15 kilometer av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Etter at planprogrammet for veistrekningen ble fastsatt av Oslo kommune i 2016, ble det i etterkant varslet et utvidet planområde for å utrede nye alternative traseer for E6 i tunnel under Manglerud, mellom Abildsø og Ulven/Alna-området i Oslo.

Statens vegvesen har allerede planlagt store deler av prosjektet, og det som gjenstår er en regulering av tunnelen og å få finansieringen på plass. I Oslopakke 3-avtalen fra 2016, var dette et prioritert prosjekt. Men siden byrådet i Oslo gjorde det klart at de ikke lenger ønsker tunnelen da de ble gjenvalgt i 2019, er ikke prosjektet lenger med på listen til Statens vegvesen over prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan. Årsaken er at veier som skal bompengefinansieres, skal ha lokal tilslutning.

Prislappen for prosjektet er anslått til 16 milliarder kroner, og byggestart har vært planlagt i perioden fra 2024 til 2028.

Nettavisen har kontaktet byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel i Oslo, for å få en kommentar til saken fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).