Det er ikke ofte alternative kommunale budsjetter egner seg som underholdning. Men den spinnville historien om hvorfor Høyre tror kan kutte hundre millioner i administrasjon er nesten et eget stand-up nummer.

Bær over med meg. Dette blir litt teknisk, men det er faktisk gøy.

Ingen nye ansatte, men penger ble flyttet på

Høsten 2021 la Raymond og byrådet fram forslag til budsjett for 2022. Den gangen var det en ganske stor endring i budsjettkapitlet: «Kapittel 120 byrådsavdelingene.» For de av dere som ikke har nilest Oslo-budsjettet, så er dette kapitlet om lønna til byrådene og alle de ansatte i de sentrale byrådsavdelingene.

I alle budsjetter gjennomfører man det som heter budsjett-tekniske endringer. Det vil si at man rydder i budsjettet, og flytter på noen poster for å gjøre det mer presist og forståelig.

I oppryddingen ble kap. 126 lagt inn i nevnte kapittel. 120, slik at det vokste med 50 millioner. Så ble kontingenten til KS, kommunenes landsorganisasjon, flytta over og kapitlet ble justert for lønns- og prisvekst, som alle andre kapitler.

Til sammen vokste kapitlet med 103 millioner kroner - en heftig økning med andre ord. Hele veksten ble forklart. Det var ikke nye ansatte eller nye oppgaver, men penger ble flytta fra et sted til et annet.

Kanskje dette bare er gøy for budsjettnerder som meg. Det er helt avgjørende for om det går an å tro at Høyre kan gjennomføre alle de løftene de gir

Ikke godt nok for Høyre og andre partier

Alt dette står ganske godt forklart i budsjettforslaget her. Men det var åpenbart ikke godt nok for Oslo Høyre og en del av de andre partiene. I sitt alternative budsjett for 2022 så foreslår de nemlig å kutte posten med 90 millioner kroner, og begrunner det med at det «går mot økning.»

I budsjettdebatten det året ble Arbeiderpartiet ganske mye angrepet. Det tok oss litt å skjønne hvordan det hang sammen, vi klarte jo ikke å lese ut av budsjettdokumentene at vi hadde økt sentraladministrasjonen med nesten 100 millioner. Og det var ikke så rart, det var jo Høyre som rett og slett ikke hadde skjønt budsjettdokumentene.

Det må være deilig å kunne gå mot en økning som ikke er en økning, når man skal late som man har penger til skattekutt uten at det blir velferdskutt.

Så voksne Høyres kutt til hundre millioner

Men hva skjer? Neste år så gjentar Høyre det samme, bortsett fra at denne gangen har kuttet vokst til hundre millioner.

En sjettedel av byrådsavdelingene skal sies opp over natta. For administrasjonen hadde jo vokst så mye det siste året!

Denne gangen ble Høyre stående alene. Jeg tror rett og slett de andre partiene skjønte at de hadde tabba seg ut. Men ikke Høyre. For dem er dette fortsatt et av de største innsparingstiltakene.

Ok, kanskje dette bare er gøy for budsjettnerder i finansutvalget som meg. Men det er ganske viktig for byen. Om man tror sånne kutt er mulige eller ei, er helt avgjørende for om det går an å tro at Høyre gjennomfører alle de løftene de gir. Det er jo sånn de får budsjettet til å gå opp.

Dessverre er ikke dette et enslig, tullete eksempel. Du kan ikke regne med å spare 96 millioner på privatisering av sykehjem fra dag én. For min egen del er jeg mot det presset på lønningene til sykepleiere og helsefagarbeidere som da skjer, men selv om man er for sparing må en ordentlig anbudsprosess til, og den tar minst ett år. De Det sier nok også Høyre når de blir pressa på det.

Men det var vel altfor fristende å kunne late som man har de penga til andre gøye ting.

«Innsparinger» som ikke lar seg gjennomføre

Selvfølgelig gjør Høyre også noen seriøse kutt. De vil stanse arbeidet med Reis, Ruters nye rabattsystem for enkeltbilletter. De vil også fjerne gratis skolemat, kutte en fjerdedel av satsningen på digitalisering i Oslo kommune, og ta bort midlene som brukes til trafikkreduserende tiltak i boligstrøkene i byen.

Jeg er ikke enig, men det er helt greit å forholde seg til. Så får velgerne bare stemme på de partiene som de mener prioriterer de rette tingene.

Men det går en grense når budsjettforslaget flommer over av «innsparinger» som ikke lar seg gjennomføre. Er det lurt eller mulig å kutte en sjettedel av lønnsutgiftene på ett år, i foretaket som planlegger og forvalter skolene, barnehagene, idrettsanleggene og kulturbyggene våre? Jeg tviler.

Hva med å kutte halvparten av avsetningen til tomtekjøp til de samme byggene? Nei, ikke hvis du vil at de faktisk skal bli bygd en gang. Du kan heller ikke regne med 10 millioner ekstra i inntekter fra piggdekkavgift, fordi du har funnet på en innkrevingsmetode som er ulovlig.

Les også

Å selge eiendom er «god butikk», men ikke for kommunen

Regnestykket går ikke opp

Og hvis du tar 700 millioner som er satt av til å brukes i 2024, og foreslår å bruke dem i 2023, så har du et ganske stort problem når 2024 kommer. Men herregud, det ser jo bra ut når man skal inn i en valgkamp og påstå at skattekutt ikke betyr velferdskutt.

Få partier har så mange løfter om så mange nye utgifter som Høyre. Få er så opptatt av å kutte inntektene som Høyre. Sunn fornuft tilsier at det regnestykket ikke går opp. Og alle krumspringene i Høyres budsjett viser at de heller ikke klarer det.

Da Høyre satt i regjering måtte skattekuttene finansieres med kjipe kutt som fjerning av feriepenger for arbeidsledige, kutt i brillestøtte og økte egenandeler for kronisk syke. Hva de vil kutte i Oslo er de ikke ærlige nok til å fortelle oss. Tall-leken de driver med i alternativt budsjett er det hvert fall ikke noen grunn til å tro på.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Eiendomsskatte-sjokk? Det er ingen tvil om hva Rødt ønsker

Les også

Høyre er et sykkelparti. Det skal det ikke herske tvil om

Les også

Sprer usannheter

Les også

Oslos lillebror bygger mer av det folk ønsker seg. Får vi til det samme?