Datasystemene fungerer som normalt, opplyser Oslo universitetssykehus (OUS) i en pressemelding søndag kveld.

Ifølge Sykehuspartner , som har ansvaret for datatjenestene, er databasen til journalsystemet gjenopprettet, og journalsystemet er tilgjengelig for brukerne.

De skriver at det gjenstår et etterarbeid for å få oppdatert databasene med data fra tiden databasen var nede. OUS opplyser at det er behov for ekstra personell for å komme à jour med all data,

– Hendelsen har ikke fått noen betydelige konsekvenser for pasientbehandling, sier medisinsk direktør Hilde Myhren.

Hun sier primærhelsetjenesten må være forberedt på at epikriser og meldinger til pleie- og omsorgstjenesten blir forsinket de nærmeste dagene.

– Vi vil bruke noen dager på å sikre at all informasjon er korrekt, slik at oppfølging av pasientene går som normalt, sier Myhren.

Det var torsdag at det oppsto problemer med meldingstjenesten i datasystemet DIPS til pasientjournalen til Oslo universitetssykehus. Det ble satt kriseledelse ved sykehuset lørdag. DIPS står for Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus.

Sykehuspartner, som har ansvaret for datatjenestene, har sagt at det ikke er snakk om et dataangrep.