Gå til sidens hovedinnhold

Dagbladet: Åpner tilsyn mot Oslo-skolen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har startet tilsyn av Utdanningsetaten i Oslo. Uro og masseoppsigelser har preget etaten det siste året, melder avisen.

Det er Utdanningsetaten selv som bekrefter at Statsforvalterens tilsyn med internkontroll er startet.

– Vi har sendt over dokumentasjon, og de er i gang med intervjuer av oss nå, skriver Utdanningetaten i en e-post til Dagbladet.

Det har vært spente konflikter i etaten de siste månedene, som har vært tett dekket av Dagbladet. I januar bekreftet Utdanningsetaten ovenfor avisen at minst ti personer hadde sagt opp de siste månedene.

I slutten av september i fjor sluttet en hel seksjon i Utdanningsetaten i protest mot ledelsen. Det var da snakk om alle de fast ansatte – inkludert seksjonssjefen – i det sentrale Læringsmiljøteamet, som gikk fra stillingene sine.

Bråket har tidligere blitt knyttet til den omdiskuterte omorganiseringen av Utdanningsetaten som fortsatt pågår. Omorganiseringen ble satt i gang av nåværende direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, etter at forgjengeren Astrid Søgnen måtte gå av mot sin vilje, på grunn av en konflikt med byrådet.

Bakgrunnen for den tvungne utskiftingen skal ha vært samarbeidsproblemer og vanskelig styringsdialog med politisk ledelse over lengre tid, ifølge NTB.

Utdanningsetaten bedyrer at det ikke er noen sammenheng mellom oppsigelsene eller omorganiseringen og tilsynet fra statsforvalteren.

– Oslo kommune (Utdanningsetaten og Uranienborg skole) og Indre Østfold kommune er pilot for et tilsyn om internkontroll og skolemiljø. Det vil si at Statsforvalteren prøver ut om tilsynsopplegget fungerer før det blir et felles nasjonalt tilsyn på området, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i kommunen i en epost til Avisa Oslo.

Sluttet som avdelingsdirektør

I starten av februar kunngjorde avdelingsdirektør i Utdanningsetaten Hilde Gran at hun ville gå fra stillingen til en stilling som prosjektleder i samme etat.

Oppsigelsen ble også koblet til omorganiseringen. Gran understreket imidlertid ovenfor AO at hun ikke hadde sagt opp sin stilling, og at hun ville fortsette i en stilling som prosjektdirektør for et prosjekt «som skal yte bred støtte og bidra tettere til helhetlig skoleutvikling i et lengre tidsperspektiv enn tidligere», noe hun så frem til.

– Hilde Gran slutter ikke, men går over i en ny stilling i etaten, og jeg er glad for at vi fortsatt får gleden av hennes kompetanse, kommenterte avdelingsdirektør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten.

Slutter som avdelingsdirektør i Oslo-skolen: – Jeg har ikke sagt opp på stedet

Kommentarer til denne saken