– Arven etter 4 år med tidligere byråd Thorkildsen er så mangt, men jeg vil nevne noen av dem, sa Mehmet Kaan Inan under spørretimen i onsdagens bystyremøte, før han la frem følgende fempunktsliste:

  1. Arbeidstilsynet sier vi ikke klarer å håndtere vold og trusler i skolen
  2. Statsforvalteren truer oss med dagbøter på 20.000 kroner fordi vi ikke klarer å gi elevene et godt læringsmiljø. Vidt meg bekjent, er det første gang Osloskolen har blitt truet med dagbøter.
  3. Skoleresultatene fortsetter å dale ned.
  4. Mobbingen går opp.
  5. Skoler seiler sin egen sjø, og det så vi i episoden på Kuben hvor etaten svarte etter 4 timer og direktøren etter 6 timer.

Han avsluttet med følgende spørsmål:

– Hva vil byråden gjøre for å gjenreise Osloskolen?

Den nye skolebyråden Sunniva Holmås Eidsvoll reagerte umiddelbart på fremstillingen fra Høyre-representanten.

– Historiefortellingen om en skole i forfall er noe jeg sterkt vil advare mot. Osloskolen leverer utrolig gode resultater, svarte Eidsvoll.

Hun viste til at elevenes resultater på nasjonale prøver ikke hadde dalt, til tross for pandemien.

– Det er jeg utrolig stolt av, sa Eidsvoll, som også skrøt av de ansattes innsats.

Til punkt nummer to i Inans liste, svarte Eidsvoll at Utdanningsetaten var i ferd med å følge opp kravene fra Arbeidstilsynet og at de var innenfor tidsrammene satt av tilsynet.