– Vi har kommet til et punkt der vi vet at vi skal leve med viruset over lengre tid. Da må det gå an å ha flere tanker i hodet samtidig.

Det sier Oslo Røde Kors' daglige leder Elin Holmedal til Avisa Oslo.

Hun ber regjeringen om å også tenke på folks psykiske helse i en situasjon der omikron-varianten truer og smittetallene stiger.

I praksis innebærer rådet fra Oslo Røde Kors-lederen å skåne:

  • Fellesverkene der barn og unge kan møtes til aktiviteter, få mat og leksehjelp.
  • Fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder som Røde Kors og andre organisasjoner står for.
  • Besøksordninger for eldre og ensomme.
  • Tilbud som gjør at enslige forsørgere kan møtes og ha aktiviteter med barna.
  • Nettverk etter soning - familieaktiviteter.

Advarer mot alternativet til fritidstilbudene

– Vi følger til enhver tid smitteverntiltakene som myndighetene anbefaler. Dette er noe vi kan, sier Holmedal til Avisa Oslo.

Samtidig framhever hun at nedstengning av eksempelvis fritidsklubber ikke nødvendigvis vil være smittebegrensende.

– Ved forrige stengning erfarte vi at ungdommer i stedet begynte å henge ute eller hjemme. Mange bor trangt. Å sitte tett sammen er på ingen måte mer smittevernvennlig enn å komme til et sted der voksne er til stede og sørger for at smittevernet overholdes, understreker Elin Holmedal.

Alvorlige følger fra nedstengningen

Holmedals oppfordring kommer samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringen skal holde pressekonferanse om nye koronatiltak.

Potensielt kan hverdagen til folk bli kraftig innskrenket, og Røde Kors' erfaring fra forrige nedstengning var at sårbare grupper ble hardt rammet.

Holmedal viser til en alarmerende studie om barn og unge fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Den aktuelle rapporten viste at én av seks opplevde vold eller overgrep da skolene stengte i fjor.

– De som allerede har det vanskelig lider mest under pandemien, sier Oslo Røde Kors' daglige leder.

Holmedal vektlegger at barn og ungdom som nå skal igjennom nok en runde med inngripende tiltak er i en formbar periode i livet.

Dermed kan isolasjon, stress og frykt få særlig alvorlige følger.

Dette gjelder også unge mennesker i tjueårene – en gruppe Holmedal advarer regjeringen mot å glemme.

Ber regjeringen tenke på unge voksne

– Myndighetene har tidligere operert med ulike grenser for hvem som får unntak fra restriksjoner og som får delta på ulike tilbud. Ofte har de satt grensa ved 20 år, sier Oslo Røde Kors-lederen.

– Det er for ungt. Ensomhet rammer unge voksne og studenter hardt, og ikke minst er folk mellom skole og jobb i en spesielt sårbar fase. Vi skulle helst sett at grensen ble satt på 25 år, som er aldersgrensen vi setter på flere av våre fritidstilbud, fortsetter Holmedal.

Erfaringen fra da tilbudene sist stengte ned, var at Røde Kors mistet kontakten med mange i den sistnevnte gruppen.

– Hvordan oppleves det som leder for en organisasjon som ønsker å hjelpe folk?

– Det gjør oss bekymret. For alt vi vet er behovet der like mye som før – bare at vi ikke når dem, svarer Oslo Røde Kors' leder Elin Holmedal.