Ifølge et britisk studie publisert i tidsskriftet International Journal of Audiology, har forskere funnet nok en senskade blant koronasmittede:

Flere melder om at de sliter med en rekke hørselsplager.

Selvrapportert

Forskning.no skriver om studien, som viser at «hørselstap har en sterk sammenheng med sykdommen» covid-19.

Pasientene, som har selvrapportert egne plager, beskriver tap av hørsel, øresus eller svimmelhet.

Forskerne, som er tilknyttet University of Manchester i Storbritannia, fant ut at nesten 15 prosent av dem som ble innlagt på sykehus, fikk tinnitus, eller såkalt øresus. I tillegg opplevde omtrent 8 prosent hørselstap, og 7 prosent fikk problemer med svimmelhet som følge av endringer i øret, skriver forskning.no.

Da pasientene selv har rapportert om senskadene, er det ikke gjennomgått hørselstesting av fagpersonell, noe som gjør resultatene til en viss grad usikre i vitenskapelig sammenheng.

Mange sliter med senskader

Kristin Hofsø er forsker og intensivsykepleier ved Oslo universitetssykehus, og jobber med et forskningsprosjekt om senskader etter covid-19.

Til forskning.no opplyser hun om at spørsmål om hørsel har ikke så langt vært inkludert, men at «vi tar det med oss som et interessant innspill til oppfølgingen.»

En ny norsk studie viser at én av to eldre over 60 år som har vært innlagt med covid-19, fremdeles hadde senskader seks måneder etter innleggelsen, skriver NTB.

Tidligere i mars rapporterte FHI at mange pasienter som ble alvorlig syke av covid-19, hadde symptomer et halvt år senere. Vanligst er tung pust, trøtthet og nedsatt smaks- og luktesans.