«Hele prosessen bærer preg av manglende styring og kontroll fra byrådets side og byråd Lan Marie Berg måtte også gå av i løpet av prosessen grunnet hennes håndtering av prosjektet.» skrev FNBs tre bystyrerepresentanter Britt Fossum, Cecilie Lyngby og Bjørn Revil i sitt forslag.

De ønsket at bystyret skulle stemme for en ekstern gransking av Oslos nye vannforsyning, prosjektet som førte til at byrådet i en periode i juni måtte gå av. Det skjedde som følge av et mistillitsforslag rettet mot daværende byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg, etter det ble klart at prosjektet som skal sikre Oslo en ny vannforsyning hadde fått en budsjettsprekk på drøyt 5 milliarder kroner.

FNB la frem følgende begrunnelser for å iverksette en ekstern gransking:

  • Kostnadene for byggingen har nå kommet opp i omkring 25 milliarder kroner og en samlet oversikt over hva prosjektet har kostet og kan komme til å koste er viktig for bystyret i bystyrets videre arbeid med saken.
  • Granskingen vil kunne bremse og eventuelt motvirke ytterligere kostnadsoverskridelser.
  • Saken har stor allmenn interesse og en gransking vil kunne kvalitetssikre den informasjonen som allmennheten og bystyret får rundt selve gjennomføringen.
  • Beslutningen om bygging ble tatt så raskt at en ekstern kvalitetssikring vil kunne tilføre planleggingsprosessen nyttig informasjon fremover.
  • Dersom forsinkelser eller ytterligere kostnadsoverskridelser oppstår vil granskingen være et nyttigjuridisk grunn

Det var kun FNB som stemte for denne granskingen, mens Høyre på sin side foreslo at en gransking kunne foretas av bystyrets kontrollkomité, heller enn en ekstern gransking.

Dette fikk støtte av samtlige partier i bystyret, med unntak av byrådspartiene og deres samarbeidsparti Rødt. Dermed fikk det ikke flertall.