– Vi kommer til å stemme mot alle forslag i denne saken. Vi har et system der byrådet har ansvaret for kriseledelsen, har kontakt med alle faginstanser og har muligheten til å vurdere alle forholdene opp mot hverandre.

Det sa Ap-gruppeleder Andreas Halse om hvorfor han og flertallet i bystyret valgte å stemme ned Rødts forslag om stenging av barnehager og AKS fra 20. desember.

Det ble sendt ut til bystyrets medlemmer tirsdag, og ble behandlet ved møtets slutt. Rødt-representanten Ylva Holm Torsteinson mente at sykefraværet, smitten og arbeidspresset i barnehagene tilsa en stengning.

– Jeg blir opprørt som tillitsvalgt for Fagforbundet over at de enda en gang blir satt i bakerste rekke, og at byrådet signaliserer hvilke ansatte de verdsetter høyest, sa Torsteinson.

Støtte fra Sp

Argumentasjonen fra Rødt falt ikke i god jord hos SVs Ola Wolff Elvevold.

– Jeg reagerer litt på at det hevdes at byrådet har tatt en verdivurdering av ulike ansattgrupper. Det tror jeg fører debatten feil sted, sa Elvevold.

SV-eren understreket at å stenge ned barnehagene på et døgns varsel ville vært vanskelig for mange familier.

– Til den innvendingen fra Elvevold, er det et premiss om at sårbare barn og barn av foreldre med viktige samfunnsfunksjoner skal få et tilbud, sa Sps Morten Edvardsen, som var for Rødt-forslaget.

Avviste forslaget

Det var ikke Venstres Hallstein Bjercke.

– Det gjør vi ikke fordi vi ikke nødvendigvis er enige, men fordi vi forutsetter at byrådet gjør løpende vurderinger av om smitte- eller bemanningssituasjonen tilsier ytterligere tiltak, sa Bjercke.

Byråd for byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) understreket at bemanningssituasjonen gjorde at det var nødvendig med digital undervisning på skolene. Sånn er det ikke i barnehagene, ifølge byråden.

Samtidig framhevet Eidsvoll viktigheten av å holde barnehagene åpne – ikke minst i levekårsutsatte områder, og at det ikke hadde kommet helsefaglige råd om en generell stengning av barnehagene.

– Det er også mulig å stenge helt eller delvis ned i bydelene i samråd med bydelsoverlegen, hvis smittesituasjonen skulle tilsi det, sa Sunniva Holmås Eidsvoll.

Deretter takket hun de barnehageansatte og andre som utfører viktige samfunnsfunksjoner i koronapandemien.

Avisa Oslo oppdaterer saken underveis i møtet.

Les flere saker fra onsdagens bystyremøte her:

Nei til erstatning-forslag etter volden mot Clemens Saers

Rektorene og lærerne er enige: – Mange blir glade for dette

Byrådet innfører heldigital undervisning fra fredag: – Bemanningssituasjonen er kritisk