Fem partier går inn for å stanse alt arbeid i Brynsbakken inntil saken har blitt gjennomgått på nytt.

Det siste året har det vært høyt konfliktnivå rundt utbyggingen av Brynsbakken.

Bane Nor har i lengre tid ment at en dobling av sporkapasiteten vil være helt nødvendig for å kunne øke antall togavganger i og rundt Oslo. Sterke motstemmer mente tunnelløsning var for dårlig utredet, men Bane Nor fikk likevel gehør i bystyret:

Et knapt flertall støttet reguleringsplanen, da de mente det hastet å øke kapasiteten på jernbanen.

Nå har det likevel blitt klart at at en forsinkelse av prosjektet ikke ville få store konsekvenser for jernbanesatsingen på Østlandet. Og byggestarten for prosjektet er utsatt til 2027.

Dermed mener et flertall i bystyret at det må gjøres en grundig avklaring av hvordan reguleringsplanen skal behandles. I mellomtiden krever de full stans i rive - og anleggsarbeid i Brynsbakken.

Bystyret ber byrådet sikre at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet Brynsbakken hvis bane Nor ønsker å starte rive- eller anleggsarbeid der før bystyret har fått avklart hvordan man ønsker å behandle reguleringsplanen etter at Bane Nor i november 2021 varslet at arbeidet utsettes til 2027, heter det i et forslag sendt til ordføreren tirsdag ettermiddag.

Vil kjøpe seg mer tid

Varaordfører Abdullah Alsabeehg sier til Avisa Oslo tirsdag kveld at det var viktig å sette inn et midlertidig forbud nå:

– Vi er i en fase hvor vi ønsker å finne ut av hva vi gjør med hele planen for denne utbyggingen. Vi vil forsikre oss mot at man ikke river verneverdige hus eller setter i gang noen drastiske tiltak før vi har fått avklart hva mulighetsrommet vårt er i denne saken og klagen som er fremmet til Statsforvalteren er avgjort, sier Alsabeehg.

– Med dette forslaget kjøper vi oss rett og slett tid til å få bedre oversikt.

Han legger til at det viktigste med dette forslaget, er å sende et signal til lokalbefolkningen om at de blir hørt.

– Ingen skal trenge å bekymre seg for å våkne opp en dag til at et hus er blitt borte, sier han.

På spørsmål om hvor lenge dette forbudet mot tiltak vil vare svarer Alsabeehg at bystyret ikke ønsker å tidfeste forbudet.

– Det er avhengig av hvordan saken utvikler seg videre. Vi har vært veldig opptatt av forhold knyttet til støy, og vil ha et ordentlig svar på mulighetene for en tunnel, sier han og legger raskt til:

– Det er Bane Nor som sitter med hele ansvaret her. Det er de som har meldt om at ting er forsinket, og vi ønsker å ansvarliggjøre dem og gi tydelig beskjed om at man ikke kan gå videre før vi har fått en forsikring om at beboerne som berøres av disse planene blir ivaretatt.

– Man kan ikke bare tute og kjøre på videre

Alsabeehg sier at reguleringsplanen i Brynsbakken ble behandlet under et sterkt tidspress i mars 2021, men fastholder at det var riktig å behandle saken.

– Når vi behandler en sak så behandler vi utfra den informasjonen vi har tilgjengelig. Vi må vi stole på den informasjonen vi får. Med den informasjonen vi hadde, var det riktig. Når det er ny informasjon nå, så må vi kjøpe oss tid til å se grundig på det og samtidig sikre oss at Bane Nor ikke gjør drastiske tiltak i mellomtiden.

– Mener du at Bane Nor ikke ga dere riktig informasjon i mars 2021?

– Jeg tror Bane Nor ga oss den informasjonen de hadde, og at de hadde informasjon om at dette hastet. Samtidig er vi er skuffa over at de i ettertid kommer med informasjon om forsinkelser. Men når det har skjedd, så ser vi at vi kan bruke mer tid.

I den tiden, mener varaordføreren at det er viktig å gi beboerne på Hylla og andre berørte områder, en forsikring om at alt rivingsarbeid vil stoppe inntil videre.

– Man kan ikke bare tute og kjøre på videre. Nå vil vi ha full stans i arbeidet, til vi har fått de avklaringene vi trenger, avslutter Alsabeehg.

Ønsker partiene velkommen etter

Høyre stemte i mars i mot reguleringsforslaget. Nå er de glade for utviklingen i saken. Det skriver leder av byutviklingsutvalget James Stove Lorentzen i en mail til Avisa Oslo tirsdag kveld:

– Vi er nå fornøyd med at de andre partiene har kommer etter og vi vil forvente at vi nå jobber sammen i denne saken. Høyre mente saken ikke var godt nok utredet i mars og var ikke villig til å la oss presse den gangen. Nå har vi tid til å jobbe konstruktivt, skriver Lorentzen.

Kommunen solgte dette huset. Hevder de «ikke var informert» om status i kontroversiell byggesak

Tar ekstraordinært grep for å redde nabolaget: – Ikke noe vi tenker å gjøre for ofte