Tall Avisa Oslo har samlet inn viser at det har vært en eksplosjon i antall overtidstimer i flere av bydelene. Nye karanteneregler bidrar til å forverre situasjonen.

Sykefraværet er allerede høyt mange steder, og det er svært vanskelig å få tak i folk som kan steppe inn.

– Enorme utfordringer

Byrådsleder Raymond Johansen erkjenner at det er tøffe tak ute i bydelene.

– Det er bare å se rundt seg. Det er veldig, veldig krevende. Fokuset på spesialisthelsetjenesten har vært legitim og riktig, men det er også enorme utfordringer på sykehjem og i hjemmetjenestene.

Johansen sier det i mange tilfeller er snakk om tjenester som det ikke går an å kutte, som for eksempel hjemmebesøk hos eldre.

– Vi gjør alt vi kan for å skaffe mer arbeidskraft og prøver å gi så mye fleksibilitet som vi kan.

Onsdag ettermiddag kunngjorde kommunen at lærere og sykepleiere vil få dobbelt overtidsbetalt som følge av å stå i førstelinjen i pandemibekjempelsen.

Diskuterer med regjeringen

De strenge karantenereglene er med på å drive fraværet opp. Byrådslederen har diskutert med regjeringen om bestemmelsene kan være for rigide. Han tror regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet etter nyttår.

– Er du bekymret over arbeidssituasjonen ute i bydelene?

– Jeg har stort sett gått rundt og vært bekymret i to år. At mange er presset rundt om på tjenestestedene, er det ingen tvil om. Overtidsbruken har vært stor, sier han, og legger til:

– Jeg er full av takknemlighet over de tusenvis som har gjort en fantastisk innsats for å få dette til å gå rundt.