– Jo lenger nedstengningen varer, jo større vil mistenksomheten mellom mennesker bli. Vi blir bedt om å holde avstand, om å oppsøke færrest mulig sosiale arenaer. Da blir vi mistenksomme mot hverandre, sier Johansen til Aftenposten.

Han mener at det er et tegn på svekket tillit at noen grupper nå begynner å få skylden for pandemien.

– Først var det skituristene. Så var det innvandrerne og russen. Nå er det de uvaksinerte. Jo lengre vi har nedstengning, pandemi og usikkerhet, jo mer øker konfliktnivået i samfunnet, sier han.

Johansen sier han støtter smitteverntiltakene som gjelder nå og understreker at det er nødvendig å skaffe mer kunnskap om omikronvarianten. Men samtidig mener han at tiltakene ikke kan fortsette særlig lenger, og peker på den høye vaksinegraden.

– Jeg har sagt det før, og jeg sier det nå: Oslo skal ikke være stengt en eneste dag mer enn nødvendig, sier han.