Han skriver blant annet om hvordan byrådslederen håndterte situasjonen da Oslo opplevde økende smittetrend på høsten i 2020.

Raymond Johansen (Ap) gjorde det på en pressekonferanse 28. september klart at han ikke ville følge rådene Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet hadde anbefalt for å snu den økende smittetrenden i hovedstaden, skriver Nakstad.

– Unik mulighet glapp

«En unik mulighet til å snu den andre smittebølgen glapp på et tidspunkt da befolkningen viste seg motivert til å bidra med et krafttak», står det i boka, ifølge NTB.

Ifølge Nakstad representerer også pressekonferansen at det for første gang hadde gått partipolitikk i koronahåndteringen – byrådslederen fra Ap godtok ikke at helseministeren fra Høyre truet med overstyring om nødvendige tiltak ikke ble iverksatt.

– Jeg tror ikke debattklimaet mellom byrådslederen og helseministeren ville ha vært like krast om de ikke hadde representert ulike partier, sier Nakstad til NTB.

«Det var ikke helt godt å si hvor sosial man kunne være, om munnbind skulle brukes eller ikke, eller om man burde utsette sosiale sammenkomster noen uker eller ikke. Luften gikk rett og slett litt ut av ballongen. Den kraftpakken vi forsøkte å få kommunene til å lansere, ble aldri noe av», står det i boka ifølge NRK.

Helsedirektoratet og Nakstad mente det hastet å innføre flere nye, strenge tiltak mot den økende smitten i hovedstaden, mens byrådslederen svarte på en pressekonferanse med gjentatte «det gjør vi ikke».

– Drøye påstander

Byrådsleder Raymond Johansen kaller utsagnene for «drøye påstander».

– Vi bør snakke med innestemme om koronahåndteringen. Oslos befolkning har ofret mye og lenge, og vi har klart å slå ned smitten igjen og igjen. Håndteringen av korona har gått veldig bra, både i Oslo og i Norge. Med forbehold om at jeg bare har fått presentert noen få setninger av boka gjennom mediene, synes jeg påstandene om Oslo framstår som drøye, og uten faglig dekning, sier han til Avisa Oslo.

Byrådslederen mener Oslo i hovedsak fulgte rådene fra helsemyndighetene i slutten av september 2020.

– Det antydes at Oslo kommune ved å innføre litt andre varianter av tiltak enn akkurat de som ble anbefalt nasjonalt, hadde skylda for den andre smittebølgen. Ingenting tyder på at det er tilfelle, smitten i Norge økte parallelt med smitten internasjonalt i den perioden, og veldig mye handlet om importsmitte, sier Johansen videre.

Videre svarer Johansen at «Oslo gjennom hele pandemien har hatt et svært godt samarbeid med nasjonale helsemyndigheter og har fått ros for vår håndtering, og det fikk vi også både av helseministeren og direktøren i helsedirektoratet da vi la fram Oslos tiltakspakke etter den helgen Nakstad her skriver om.»

– Helseministeren ba til og med kommunene rundt Oslo om å gjøre det samme som oss. Det aller viktigste budskapet i fjor høst da smittetallene begynte å stige var at folk skulle ha så få nærkontakter som mulig. Det er jeg helt sikker på at folk oppfattet. Kommunen er lovpålagt å veie tiltak og belastning for befolkningen opp mot hverandre, og sørge for at man ikke tar fra folk mer frihet enn det er grunnlag for.