– Dette er en ufattelig dårlig måte å behandle barnehageansatte på. Barnehageansatte har stått rakrygget gjennom hele pandemien for å gi oppfølging, omsorg og læring til våre barn. De har utsatt seg selv for stor smitterisiko, fulgt opp barn som har vært nødt til å være hjemme og gitt full innsats. Dette fortjener de rett og slett ikke, sier utdanningspolitisk talsperson for Høyre i Oslo, Mehmet Kaan Inan, til Avisa Oslo.

Han sikter til Aftenpostens artikkel, der det kommer frem at ansatte i flere av Oslos barnehager ble bedt om å ta ut ferie når barnehagene stenger. Ellers måtte de regne med andre oppgaver.

«På bakgrunn av redusert drift vil ansatte som er på jobb uke 13 kunne bli satt inn i andre tjenester og få andre oppgaver», skriver Ullern bydel til sine ansatte, ifølge avisen.

Eksempler på oppgaver barnehageansatte kan beordres til er ifølge Aftenposten følgende:

«Jobbe i bolig, turvenn for demente, felting i ungdomsmiljøer, forefallende arbeid i ulike barnehager og på andre tjenestesteder.»

– Utrolig rart

Kaan Inan mener at det finnes relevante arbeidsoppgaver barnehageansatte kan gjennomføre i påsken, også når barnehagene er stengt.

– Dersom byråden stenger ned barnehagene i Oslo med hjemmel i smittevernloven, er det utrolig rart å be ansatte som har spesialkompetanse på barn til å drive med renhold eller være turvenn. Disse dagene kan de heller bruke på å gi barn som er hjemme oppfølging, samt lage opplegg for lek og læring.

Han mener også at byrådet burde vært bedre forberedt på at barnehagene kunne stenge, og hatt klart et opplegg for de ansatte.

– Den dagen byrådet valgte å stenge ned barnehagene i påskeuken, burde de samme dag sendt ut en veileder til alle bydelene og barnehagene om hvordan barnehagene skal kunne følge opp barn når de er hjemme. Mange foreldre har fortalt om manglende oppfølging under forrige lockdown. Det kan vi ikke la skje igjen, sier han, og legger til:

– Vi forventer at bydelene retter opp denne usedvanlige dårlige arbeidsgiverpolitikken, og heller sender alle barnehagene en veileder for hvordan følge opp barn når de er hjemme.

Mener beordring bør unngås

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap er forelagt kritikken fra Kaan Inan. De er på lang vei enig med ham, kommer det frem av en e-post sendt til de forskjellige bydelsdirektørene i Oslo, og som er formidlet Avisa Oslo som svar på utspillet fra Kaan Inan.

«For ansatte som ikke ønsker å ta ut ferie i påsken må bydelene gjøre konkrete vurderinger om behov for oppmøte på arbeidssted for å sikre tilbud til barn av foresatte med samfunnskritisk yrke, eller om arbeid kan utføres på hjemmekontor (for eksempel planlegging, digitale møter, faglig «ajourføring» o.l.).", heter det i brevet, der kommunaldirektøren også slår fast følgende:

«Byrådsavdelingen mener beordring av barnehageansatte til andre tjenesteområder i bydelen bør unngås.»

Ble bedt om å ta ut ferie

Avisa Oslo omtalte forrige uke de nye tiltakene for Oslo, der det blant annet fremkommer at alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken.

«Sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse før påske. Barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse også i påskeuken», lød tiltaket videre.

Tiltaket skal ha ført til at flere barnehager i hovedstaden ba sine ansatte om å ta ut ferie de tre gjeldende dagene: mandag, tirsdag og onsdag 29. til 31. mars.

– Vi har fått ganske mange henvendelser fra fortvilte medlemmer og tillitsvalgte om at de blir pålagt å ta ut ferie disse dagene, sa Stine Sund i Utdanningsforbundet til AO den gangen.