Gå til sidens hovedinnhold

– Byrådet svikter elbilistene

Marit Vea (V) kommer med krass kritikk av det hun omtaler som byrådets manglende planer for elbilladere. – Uttalelsene fra Vea faller på sin egen urimelighet, svarer byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

– Byrådet sier at de vil legge penger på bordet for å få på plass ladepunkter for elbiler i Oslo, men målene for utbygging av ladeinfrastruktur er så lave at de ikke er i nærheten av å møte behovene fra Oslos elbilister.

Marit Vea er nestleder i Venstres bystyregruppe i Oslo, og sitter i miljø- og samferdselsutvalget.

Nå kommer hun med krass kritikk til byrådets planer for utbyggingen av elbilladere.

– Henger langt etter

Tidligere denne uka ble det kjent at antall registrerte elbiler kommer til å overstige antall dieselbiler i Oslo i god tid før jul, ifølge Norges Bilbransjeforbund.

– Det å bytte ut diesel og bensinbiler med elbil er noe av det viktigste vi gjør for å kutte utslipp raskt. Oslofolk er veldig flinke til dette, og nettopp derfor syns vi det er veldig slapp klimapolitikk å ikke høyne ambisjonene for lade- og infrastruktur. Dem som ikke kan lade hjemme er avhengig av at det er ladestruktur tilgjengelig på offentlige steder, sier Vea.

Hun mener at «utbyggingen av ladestasjoner fortsatt henger langt etter, også i Oslo».

– Vi hadde forventet at byrådet ville trappe opp tempoet i utbyggingen av lademuligheter i Oslo, men i sitt budsjettforslag går de nærmest baklengs inn i fremtiden. Byrådets negative holdning til bil har tilsynelatende smittet over på elbilene også.

Miljøbyråd Sirin Stav (MDG) er ikke enig i kritikken, og viser blant annet til «tiltak byrådet har gjort for å stimulere til raskere overgang til elkjøretøy». Se hele Stavs svar lenger ned i saken.

«Lave ambisjoner»

Venstre-politikeren uttaler at byrådet «over tid har underprestert i forhold til egne mål om utbygging av ladepunkter», og viser til følgende tall:

– I 2018 ble det for eksempel bare bygget tre nye ladestasjoner for elbil i Oslo, noe som var 221 ladepunkter unna bystyrets måltall. I 2019 ble det bygget 445 ladeplasser mindre enn målet, og i 2020 89 for få. Samtidig har antallet elbiler i Oslo økt kraftig. Siden byrådet tok over har antallet elbiler per kommunale ladepunkt gått fra 13 til 32.

Hun fortsetter:

– Totalt antall hurtigladepunkt i Oslo som kommunen har bidratt til har faktisk gått ned siden 2018, fra 150 i 2018 til 39 i fjor, ifølge byrådets egne tall. Selv om byrådet foreslår å bruke seks millioner kroner mer på hurtigladere neste år, er ambisjonene skrudd ned fra tolv i 2020 til åtte i 2021, og bare seks i 2022.

– Hvor mange ville dere hatt?

– Vi vil i hvert fall doble dette. Utskiftningen til elbiler går enda raskere enn det mange hadde sett for seg, vi må derfor rigge oss for dette. Det trengs mer enn det som ligger i byrådets budsjett.

– Sensasjonelt lavt

Vea trekker også fram taxinæringen, og beskriver at her «går utviklingen nesten baklengs.» Hun viser til lovkravet om nullutslippsdrosjer som trer i kraft 1. november i 2024.

– Nøkkeltallene for sektoren viser at det totale antallet ladepunkter tilrettelagt for drosje gikk fra 14 i 2018 til ni i 2020. Fra 2019 til 2020 ble det ikke etablert et eneste slikt ladepunkt for drosjer. Selv om byrådet foreslår å øke bevilgningene til slike punkter med fem millioner i 2022, er måltallet fortsatt sensasjonelt lavt. Byrådet planlegger bare å etablere seks nye ladepunkter i 2021 og 2022.

– Der er det behov for å gjennomføre mer for at vi skal kunne innfri lovkravet. Det er ikke gitt at de kan kjøre på en nattlading. Kommunen har i oppgave å sørge for at vi har den ladeinfrastrukturen som trengs, avslutter hun.

– Faller på sin egen urimelighet

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav, svarer at «uttalelsene fra Vea faller på sin egen urimelighet».

– Byrådet har en storsatsing på ladeinfrastruktur i årets budsjett. Det er satt av 168,5 millioner kroner til å bygge ladeinfrastruktur til alle kjøretøykategorier de nesten årene, herunder til drosje, hurtigladere, næringstransport og ordinære ladepunkt.

Stav sier videre at byrådet i budsjettet også har åpnet for å «gi tilsagn på 120 millioner kroner i 2022 til innbyggere og næringsliv gjennom Klima- og energifondet».

– Svært mange av tilskuddene Oslo kommune gir, handler om ladeinfrastruktur, blant annet til borettslag og sameier. Etter tilskuddsordningen til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier ble opprettet i midten av 2017 har byrådet muliggjort 47500 ladepunkter i borettslag og sameier.

Hun viser til at det finnes over 2000 kommunale ladepunkt i Oslo, og at det i 2020 ble det bygget 576 nye.

– Drøy påstand

Sirin Stav viser til tiltak byrådet har gjort for å «stimulere til raskere overgang til elkjøretøy»:

Vi har et ambisiøst anskaffelsesregelverk der vi stiller krav om nullutslippstransport i anskaffelser av en rekke varer og tjenester, vi omskilter parkeringsplasser i sentrum slik at bare nullutslippsvarebiler kan parkere, vi har jobbet frem at elvarebiler kan kjøre gratis gjennom bomringen og at de kan parkere gratis i beboerparkeringssonene, vi jobber for å få på plass nullutslippssoner hvor bare elektriske kjøretøy kan komme inn, og vi har en miljødifferensiert bomring der elbilene har lav pris.

Miljø- og samferdselsbyråden kaller uttalelsen om at byrådet har en generell negativ innstilling til elbil for «en drøy påstand».

Les også

– Nå blir det flere elbiler enn dieselbiler i Oslo

Les også

Ferske tall: Økning i bilkjøring i Oslo

Les også

Høyre forsøker å svartmale Oslos klimainnsats

Kommentarer til denne saken