Til tross for at Oslo har hatt strenge smittevernregler siden november, ligger det an til at disse strammes inn neste uke.

– Vi har den siste tiden hatt oppsving i koronasmitte i Oslo. Det virker som smitten er bredt anlagt, og treffer hele byen og både unge og voksne. Smitteøkningen har skjedd selv om vi har hatt svært strenge nasjonale tiltak i hele Oslo-regionen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Avisa Oslo.

AO har fått bekreftet at de nye tiltakene presenteres på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

– Slik situasjonen er nå ser ikke byrådet noen annen utvei enn å skjerpe den sosiale nedstengingen av Oslo. Byrådet vil i løpet av helgen vurdere hvilke tiltak som skal skjerpes inn og om vi skal innføre nye tiltak, legger han til.

Vurderinger vil bli gjort i tett samarbeid med nasjonale helsemyndigheter.

– Vi vil fortsette å prøve å prioritere barn og unge. Selv om vi har gjort noen lettelser i tiltakene for denne gruppen i tett dialog med de nasjonale helsemyndighetene, har vi hele tiden vært tydelig på at nye innstramminger kan komme. Det er smittesituasjonen som bestemmer.

Johansen peker på flere årsaker til den siste tidens økning:

* Vi beveger oss mer.

* Vi møter flere.

* Ikke like påpasselige med avstand, munnbind og hygiene.

* Ulike muterte virusvarianter, som er mer smittsomme.

– Det viktig for meg å si at handlingene til hver og en av oss er med på å bestemme hvilke vilkår koronaviruset får i byen. Vi må unngå kollektivtransport og unødvendige reiser, vi må jobbe fra hjemmekontoret om vi har anledning til det og vi må vaske hender, holde avstand og bruke munnbind. Disse veldig enkle tiltakene, som vi alle kjenner godt nå, er utrolig virkningsfulle.

Til Dagbladet bekreftet Robert Steen tidligere fredag kveld at det ville komme nye tiltak i løpet av helgen.

– Vi er i tett dialog med nasjonale myndigheter for å vurdere hvilke nye tiltak som kan være mest effektive for å stoppe den økningen vi har sett i smitte. Selv om vi er i gang med en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo har vi vært tydelig på at tiltakene vil svinge med smittesituasjonen, sier Steen til Dagbladet.

Voldsom økning

Det siste døgnet, per lørdag morgen, er det bekreftet 245 nye smittetilfeller i hovedstaden, ifølge Oslo kommunes egne tall. Det er ny rekord siden pandemien startet. I tillegg har antall innlagte på sykehus med korona mer enn doblet seg fra 17 til 39 de siste ti dagene.

Det er foreløpig ikke klart hvilke tiltak det er snakk om, eller når disse trer i kraft, men en kilde tett på byrådet sier at det nok kommer noen skjerpinger av tiltak, og at disse «mest sannsynlig» kommer mandag.

Forrige uke kom de første lettelsene i koronatiltak for Oslo på over tre måneder, da kommunen blant annet åpnet for at studenter kunne besøke lesesaler og at ungdom til og med 19 år kunne delta i organisert idrett innendørs og utendørs.

Helsebyråd Robert Steen fastholdt fredag at dette var riktig vurdering, til tross for at smittetrykket nå er stigende.

– Jeg tror det var det. Vi må huske på hva vi åpnet: noen større arenaer for gruppen 16–19 år, og gikk fra rødt til gult på videregående skole. Det er et faktum at Oslo har levd med de strengeste tiltakene under hele denne pandemien. Særlig siden begynnelsen av november, og den gruppa som nok har lidd mest under disse strenge tiltakene er ungdomssegmentet, sa Steen til Avisa Oslo.

Nakstad: – Jeg tror Oslo-folk flest klarer å holde motivasjonen oppe noen måneder til

– Smittesituasjonen i Oslo og enkelte andre kommuner på det sentrale Østlandet er utfordrende fordi andelen muterte virus er økende og fordi det totale antallet smittetilfeller øker, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad til Avisa Oslo.

Han sier at de arbeider med å øke tilbudet om hurtigtester som kan benyttes av kommuner med økt smittetrend, og at Helsedirektoratet trolig vil ha en dialog med Oslo kommune gjennom helgen for å vurdere tiltak:

– Det er kommunene selv som beslutter hvilke smitteverntiltak som de anser nødvendige. I den nåværende situasjonen vurderes en rekke tiltak for å redusere smittepresset der det har økt, sier Nakstad.

Avslutningsvis skryter han av Oslofolk:

– Innbyggerne i Oslo er fortsatt flinke til å følge smittevernråd og teste seg. Jeg tror Oslo-folk flest klarer å holde motivasjonen oppe noen måneder til, tross mange inngripende tiltak i hverdagen. Vi er heldigvis ikke så langt unna våren og forsommeren da veldig mange flere er vaksinert, sier Nakstad