– Vi får nå tilbakemeldinger fra så å si alle lyttepostene som finnes om at det nå er mange som sliter. Behovet er så definitivt der. Vi styrker derfor den psykiske helsehjelpen med et halvt årsverk til lavterskel psykisk helsehjelp i alle de 15 bydelene, sier Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Bydelen bestemmer selv hvilken tjeneste de vil styrke.

– De etablerte ordningene som Rask psykisk helsehjelp har vært åpent hele tiden, men vi er nå i en situasjon der vi trenger mer, sier Steen.

– Det er mange grupper som lider og det er vanskelig å sette fingeren bare på én. Derfor gir vi et halvt årsverk til bydelen, og så må bydelen bruke den hvor de ser behovet er størst. Jeg tror for eksempel behovet er ulikt fra Ullern til Søndre Nordstrand.

– Bydelens behov er ivaretatt

6 millioner kroner settes av til 15 halve årsverk med oppstart 1. juli, og varer ut året. Men Steen sier at målet er å gjøre dette til permanente stillinger.

– Vi har gransket budsjettpostene våre for hva vi ikke kommer til å gjøre i år, som følge av pandemien. Så da har vi prøvd å se hvor fort vi kan sette pengene i omløp et annet sted. Endelig beslutning ble fattet av byråden denne uken.

Magne Mostue er seksjonssjef for psykisk helse og rus i bydel Bjerke. Han er veldig fornøyd med vedtaket.

– Vi setter stor pris på midlene. De er sårt trengt. Og med dette så mener jeg at bydelens behov er ivaretatt, sier Mostue.

– Vi har hatt 120 flere henvendelser i fjor enn det vi normalt ville ha hatt, så dette kommer veldig godt med.

Bydel Bjerke er en av to bydeler som ikke har tilbudet Rask psykisk helsehjelp, et tilbud for personer med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer. Det er gratis, kort ventetid og krever ikke legeerklæring.

– Vi har fått avslag på søknadene våre til Helsedirektoratet de siste fire årene, men vi ser at behovet til innbyggerne knyttet til rask psykisk helsehjelp er der, sier Mostue.

Han forteller at de allerede har en plan for hvordan midlene skal knyttes til nettopp Rask psykisk helsehjelp.

Mostue understreker at til tross for at bydelen ikke har hatt tilbudet tidligere, så har alle borgere som har tatt kontakt fått hjelp likevel.

– Men det har vært krevende for tjenestene i seksjonen å romme dette, i tillegg til alt det andre vi skal romme. Når vi nå får denne ressursen, så får vi en mulighet til å formalisere det på en helt annen måte, sier Mostue.

700.000 til studenter

På spørsmål om hvorfor personene først kommer på plass i juli, svarer helsebyråd Steen:

– Tre måneder er ikke så lang tid når man snakker om å få inn folk. Jeg vil jobbe for å gjøre styrkingen permanent, langsiktighet er viktig.

I en undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort om livskvalitet og psykisk helse under koronapandemien november- desember 2020 kommer det frem at flere sliter med ensomhet og psykiske plager. Unge og aleneboende sliter mest. Blant studenter er en av tre ensomme.

Onsdag ble det kjent at byrådet gir 700.000 til å følge opp studentenes psykiske helse. På spørsmål om det også vil gis midler for å følge opp barn og ungdoms psykiske helse svarer Steen:

– Det finnes flere lavterskeltilbud i bydelene. Vi har prøvd å holde åpne mange arenaer på en helt annen måte i pandemien for at unge skal få hjelp. Dette kommer til å være en vedvarende reparasjonsjobb og til denne kommer vi til å trenge ekstra ressurser.

– Hva tenker du om situasjonen knyttet til psykisk helse?

– Jeg er veldig urolig for å være helt ærlig. Etter jul fikk jeg tilbakemeldinger på at det var tyngre å komme tilbake etter jul enn i sommer. Det blir vesentlig tyngre jo mer tiden går. Det blir ekstremt viktig for oss som samfunn å passe på hverandre. Vi må hjelpe hverandre gjennom pandemien, vi har ikke noe valg.