Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet ønsker gratis passering i bomringen for biogass-lastebiler

Går sammen med Viken om kravliste til samferdselsdepartementet.

Torsdag morgen sendte byrådet i Oslo og fylkesrådet i Viken et felles brev til samferdselsdepartementet, hvor de ber om at biogass-lastebiler får kjøre gratis i bomringen.

De peker på at det vil være «et viktig grep for omstillingen av næringslivet og for arbeidet med å kutte klimagassutslipp».

– Når transport skal kutte så mye i hele landet, så betyr det at storbyområdene må ta en enda større del av kuttene, siden en del løsninger er lettere å implementere her. Oppgaven er formidabel. Regjeringen må ta i bruk alle kjente muligheter for å kutte klimagassutslipp, og mest sannsynlig en del hittil ukjente muligheter også. Biogass er et velkjent klimatiltak. Fritak i bomringen er en lavthengende frukt som ikke krever midler over statsbudsjettet, heter det i brevet, som er signert samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) og Vikens fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp).

I mai ba Stortinget regjeringen om å sikre at biogasskjøretøy likebehandles med andre nullutslippskjøretøy i bomringen. Departementet, under ledelse av den forrige samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF) kom fram til at det ikke var mulig å innføre reduserte bompenger for disse kjøretøyene fordi Autopass-systemet ikke klarte å skille mellom kjøretøy som går på naturgass og biogass.

Les også

Klimaaktivister kjørte fra Sverige til Norge med dieseldrevet utslippsversting – så aksjonerte de for et renere klima

Naturgass er den naturlige gassen som blant annet hentes opp fra Nordsjøen. Biogass produseres ved at man bryter ned organisk avfall.

Det argumenter holder ikke, mener byrådet og fylkesrådet.

– Juks er kun en interessant problemstilling hvis det er mulig å jukse. Juks er kun en utfordring hvis det er mulig å fylle naturgass på kjøretøyene. Det er det ikke i dag, i hvert fall ikke på Østlandet, siden det der ikke er fyllestasjoner for naturgass.

I brevet har de fire krav til samferdselsministeren:

1. Biogass-kjøretøy likebehandles med nullutslippskjøretøy i bomringen fra nyttår.

2. Det kommuniseres tydelig at intensjonen er at biogass, ikke naturgass, skal få fritak.

3. Statens vegvesen får på plass et eget kontrollsystem.

4. Dersom det ikke blir en foreløpig fritaksordning, skal biogassbiler likebehandles med el- og hydrogenbiler i bomringen i Oslo fra nyttår.

Dette er dagens takster

– Lei av å vente

– Vi er lei av å vente. Jeg håper at samferdselsministeren tar tak i det umiddelbart, slik at det kan innføres fra 1. januar. Vi trenger denne gulroten for å motivere næringa. Lokalpolitikere og næringslivet står klar til å satse, men vi er helt avhengig av at regjeringa spiller på lag, sier byråd Sirin Stav til Avisa Oslo.

Hun mener biogass-satsing er et positivt kinderegg. Utslipp kuttes og avfall gjøres om til biogass. Hun tror også det vil skape lokale arbeidsplasser.

Mindre utslipp fra tungtransporten vil være et godt bidrag til å nå de lokale, nasjonale og globale klimamålene, påpeker Stav.

– Næringslivet har tatt vedtaket fra Stortinget på alvor og bestilt mange lastebiler og regnet fritaket inn i sine budsjetter. Tine har 100 lastebiler for levering i 2022, PostNord har 40 og Posten har bestilt 42 biler, for å nevne noen. I tillegg har Coop en storstilt satsing på biogass og legger til rette for etablering av flytende biogasstasjoner. For dem som har kjøpt biogasskjøretøy, så innebærer hver dag som går uten fritak i bomringen, store ekstrakostnader for selskapene, kostnader de ikke har tatt høyde for, fordi de trodde på stortingsvedtaket. Forutsigbarhet er ekstremt viktig for næringslivet, sier Stav.

Les også

Setter av 300 millioner til lavere bompenger i Oslo

Kommentarer til denne saken