Byråd Steen la vekt på situasjonens alvor og at antallet innleggelser i osloregionen er det høyeste siden i april.

– De siste ukene har Oslo kommune innført en rekke tiltak for å bremse smitten. Vi har innført massetesting i skolene. De siste ukene har over 40.000 elever i Osloskolen blitt testet to ganger i uka. Det har hatt mye å si for å stoppe smittespredning tidlig, innledet Steen.

Så kom han til det konkrete tiltaket:

– Samtidig ser vi at situasjonen i Osloskolen nå er presset. Mange ansatte er fraværende på grunn av sykdom eller karantene. Basert på den krevende situasjonen i skolene, og klare faglige råd, har byrådet i dag besluttet at det innføres heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember i grunnskole, videregående, voksenopplæring og fagskolen.

Avisa Oslo får bekreftet av Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke at hans parti støtter grepet.

– Det er en klok vurdering, uttaler Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg under bystyremøtet.

Hun lurer på hvilke planer byrådet har for sårbare barn som trenger å gå på skolen, og barn med foreldre i samfunnskritiske jobber.

– Jeg lurer på hvilke tanker byrådet har gjort seg om hvordan man kan ivareta disse gruppene av barn, og jeg lurer også på om byrådet har gjort seg når det gjelder barnehager. Der er det også mange barn som går hver dag, sier Rygg.

– De skal fortsatt få et tilbud på skolen, og skolene vet godt hvem, sa skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Deretter forklarte hun at bakgrunnen for innføring av heldigital undervisning var bemanningssituasjonen på skolene.

– Bemanningssituasjonen er kritisk. Det vi innfører nå er helt nødvendig for å ha forsvarlig undervisning og samtidig ha forsvarlig smittevern, sa Eidsvoll.

Saken oppdateres.