Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet girer opp for å fjerne bilene fra sentrum: – Kanskje kommet halvveis

Kampen mot bilen i Oslo sentrum er bare så vidt i gang.

– I sentrum er det supergod kollektivdekning. Det er ingen praktisk grunn til at man skal med seg to tonn stål inn i sentrum. Det er trafikkfarlig, tar opp mye plass, og bidrar til forurensing. Det er unødvendig, for sentrum bør være på folk flests premisser, ikke bilenes, sier byutviklingsbyråd Rasmus Reinvang (MDG) til Avisa Oslo.

Reinvang sitter ved et av de mange bordene som er plassert ut på Fridtjof Nansens plass, på baksiden av Oslo rådhus, de siste årene. Nylig vedtok byrådet en ny pakke på 50 millioner kroner til prosjektet Bilfritt byliv, som er inne i sitt sjette år i virksomhet.

Se oversikt over alle tiltakene lenger ned i saken.

Det har vært seks år med kontroverser om fjerning av parkeringsplasser, gågater, utemøbler og en sakte, men sikker, fortrengning av privatbilismen fra sentrumskjernen. Satsingen er utvidet til også å omfatte Tøyen og Grønland, ikke bare det opprinnelige området i sentrumskjernen innenfor Ring 1.

I mellomtiden har MDG nesten doblet oppslutningen i Oslo. Fra 8,1 prosent i 2015, til 15,3 i 2019.

Reinvang har vært med hele veien, som byrådssekretær for byutviklingsbyråden. For øyeblikket innehar han byrådsmakten selv, i Hanna Marcussens permisjon.

Bare kommet halvveis

MDG anser seg selv som langt fra ferdige med prestisjeprosjektet.

– Det går litt på hvordan man tenker. Dette er et pågående arbeid, som man alltid vil jobbe med, for å legge enda bedre til rette. Når det gjelder en del av grunngrepene, som flere lekeplasser, omforming av gater, mer presis utfasing av biler samtidig som man ivaretar næringslivets behov for varetransport, der har man kanskje kommet halvveis, sier byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG) til Avisa Oslo.

– Føler du at dere har lyktes med Bilfritt byliv?

– Jeg vil si både ja og nei. For å ta ja-biten først: Det er et paradigmeskifte, og vi tar i stadig større grad gatene tilbake. Tallene viser også en økning i antall fotgjengere i sentrum. Det er hele 43 prosent flere som bruker byrommene. Her skjer det en endring, sier Reinvang.

Alt har ikke være like lett som han så for seg da MDG tok kvantespranget inn på byrådskontorene høsten 2015.

– Jeg må være ærlig på at det har vært tyngre å få til dette skiftet enn jeg hadde trodd. Det er utrolig komplisert, med tanke på gatestruktur, skilting og regler. Vi er godt på vei, men ikke i mål. I tillegg har koronaen gitt oss en timeout, hvor alt bare har ligget stille. Nå er det viktig for folk flest å komme i gang og ta byen tilbake. Bilfritt byliv er mer relevant enn noen gang.

– Vi grønner på

– Et byråd med MDG som en del av grunnlaget kommer ikke til å gi seg med denne transformasjonen?

– Nei, ikke i det hele tatt. Vi grønner på. Snarere tvert imot. Vi har lyst til å ta det videre til flere deler av byen. På Thorbjørn Egners plass på Kampen har de fått en egen bilfri plass. Vi ønsker at flere bydeler skal få glede av de gode erfaringene de gjør der, og spre dette konseptet ut. Dette er framtida, en by på menneskers, ikke bilenes, premisser.

– Bilfritt byliv er et prosjekt som har skapt en del motbør. Er det verdt det?

– Det er nok alltid slik at de som går aller først, vil få en del pepper. Samtidig opplever jeg at folk flest er glade for at noen vil vise vei og retning. Det er et stort sug og behov. Meningsmålinger viser at et flertall ønsker Bilfritt byliv: Det er faktisk ganske populært. Inntrykket fra kommentarfeltene er noen ganger ganske misvisende.

Tydelighet

– Dere har vært tydelige på hva dere vil gjøre. Tror du det har hjulpet å være såpass klare?

– Jeg tror egentlig det. Jeg har veldig stor respekt for at det er forskjellige synspunkter og meninger, men det er noen reelle interessekonflikter som ligger bak. De må man tørre å ta tak i, sier Reinvang, og legger til:

– Byen har begrenset plass. Vi har folk som lider av luftveissykdommer. Vi tar plass fra bilene, og det går utover mennesker som har vært vant til gratis gateparkering. Vi skrur opp prisene, omdisponerer plass og fjerner parkeringsplasser fordi andre skal ha få noen gleder. Vi trenger også å redusere påvirkningen på miljøet.

Politiske veivalg innebærer at noen vil få det bedre, mens andre får det verre.

– Noen taper på det, og noen vinner på det. Vi mener det er riktig, og at det er det vi trenger å gjøre. Samtidig som det gjør byen bedre, tar det også tak i de grunnleggende miljøproblemene.

– For politikk er prioriteringer?

– Politikk er å prioritere. Vi er ærlige. Jeg synes det er greit at folk er uenige, men vi står for det vi står for, og jobber for det. Vi skal også lytte for å finne gode løsninger hele tiden, og ikke gjøre ting som er unødvendig.

– For dere kan gjøre kompromisser, dere og?

– Vi er opptatt av å lære hele tiden, som alle andre. Men vi vil ikke slippe målet, og må levere på det.

Les også

Her er løsningene som gir mindre bompenger: – Jeg ville ikke nølt et sekund

– En kritikk som ofte kommer, er at mange av initiativene fungerer bedre i sommerhalvåret enn i januar. Hva tenker du om det?

– Det er veldig relevant. Vi må ha tiltak som fungerer best mulig hele året, og ha litt ulike tiltak på ulike deler av året. Akkurat dette med å ruste opp torg og møteplasser er et gode overalt. Det er en relevant og god tilbakemelding. Vi tar det på alvor, og jobber for å finne den typen løsninger også.

Kommentarer til denne saken