– Her har vi ingen garantier, og vi velger å sette av midler i en uoversiktlig situasjon.

Det sa finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) om de 300 millioner kronene ekstra byrådet foreslår til Ruter i revidert budsjett for Oslo kommune.

Bakgrunnen for kompenseringen er at Ruter forventer et stort inntektsfall og endrede reisevaner også etter at koronareiserådene er opphevet. Tidligere har Ruter varslet at dette vil kunne føre til et redusert kollektivtilbud etter at pandemien er over.

Byråd Lan Marie Berg har flere ganger tatt til orde for at staten burde bidra med å dekke opp for inntektstapet til Ruter, også etter at reiserådene endres, men en slik garanti har Byrådet altså ikke fått.

– Ettersom det da ikke er kommet en garanti fra staten, mener vi at det eneste ansvarlige er å sørge for å gi selskapet forutsigbarhet og økonomisk trygghet, slik at folk i Oslo kan stole på at det kollektivtilbudet de var vant til før pandemien, det opprettholdes i overgangsfasen etter pandemien, sier byrådssekretær Morten Nordskag, som deltok på torsdagens pressekonferanse om revidert budsjett for 2021, som følge av at byråd Berg var syk.

– Ikke nok

Ifølge Nordskag er 300 millioner det beløpet Ruter selv har sagt at de vil trenge for å dekke opp for inntektsbortfall etter smitteverntiltakene er opphevet. Dette er basert på en antakelse om at det vil ta seks måneder fra smitteverntiltakene er opphevet, til etterspørsel og billettinntekter er stabilisert til et nytt nivå.

– De har sagt at de vil trenge en sum penger, som vil holde rutetilbudet gående i en periode. De har sagt at Oslos andel på 300 millioner – som vi har satt av nå – er nok for å opprettholde dagens rutetilbud, som de har beregnet til å være seks måneder, sier Nordskag.

– Man har allerede satt av penger til å dekke inntektstap under pandemien, som man regner med å ville få tilbake fra staten. Tenker man likt med disse 300 millionene?

– De signalene vi har fått fra staten var veldig tydelige i fjor. Staten dekker de fylkeskommunale kollektivselskapenes behov for midler som følge av pandemien, med inntektsbortfall. Det har staten gjort til nå, og det fortsetter de med så lenge smitteverntiltakene opprettholdes, sier Nordskag, og legger til:

– I perioden etter så har de gitt positive signaler, men de har ikke gitt den samme typen garanti, og det er det vi har etterspurt fra staten, og det er det vi ønsker å få på plass.

Johansen: – Det aller viktigste for et godt rutetilbud

Avisa Oslo spurte Raymond Johansen om de 300 millionene kronene til Ruter, understreket han viktigheten av å unngå et dårligere kollektivtilbud.

– Samtidig er det viktig med et krafttak sånn at vi greier å få tilbake alle passasjerene vi har tapt. Under en pandemi kan det være store muligheter for at reisemønsteret endrer seg, at flere kjører bil og vender seg til andre ting, sa Johansen.

– Det aller viktigste for et godt rutetilbud er at du bor i nærheten, at frekvensen er høy, at komforten er ålreit og at prisen er ok, fortsatte en entusiastisk byrådsleder.

– Er det et krav dere stiller? At det ikke blir dårligere rutetilbud ut året?

– Det er en klar bestilling fra oss til Ruter på det. Samtidig er Ruter et aksjeselskap, Lan Marie (Berg. red.anm.) er i generalforsamlingen og vi eier 60 prosent av selskapet. De har en egenkapitalsituasjon, og de må drive lovlig og ålreit. Hvis selskapet for eksempel er i en forfatning – som de ikke er i nå – der de er i nærheten av å gå konkurs, så har jo ethvert styre en handlingsplikt. Men vi er selvfølgelig veldig opptatt av å tilføre nødvendige ressurser forutsatt at drives trygt og godt.