Uttalelsen fra Oslo Aps fremste samferdselspolitiker og miljøpolitiske talsperson gjelder Bane Nors prosjekt i Brynsbakken i Gamle Oslo. Jernbaneselskapet planlegger å bygge nye jernbanespor mellom Oslo S og Bryn.

Dette vil bety en stor kapasitetsøkning på jernbanen, men også at den verneverdige trehusbebyggelsen «Hylla» på Vålerenga blir revet, noe byrådet denne uka ga støtte til i en pressemelding.

– Det er synd at man ikke klarte å finne en løsning der bevaring av flere av husene lot seg gjennomføre, men vi mener likevel gevinsten for opp mot en million reisende veier tyngre, sa byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) i pressemeldingen.

Ser etter bedre løsninger

Jernbaneprosjektet er svært kontroversielt i lokalmiljøet.

Beboere har protestert og satt spørsmålstegn ved om Bane Nors påstand om at det er umulig å bygge lokk over hele prosjektet, og dermed bevare nabolaget og forebygge støy.

Ap står bak eget byråds standpunkt. Da Avisa Oslo snakket med Ap-politiker Halse, var han imidlertid åpen for å gå for andre løsninger enn Bane Nors planer om rivning av nabolaget – dersom det er mulig.

– Hvis det går an å finne en bedre løsning, som alle – eller flere – er bedre tjent med, er det selvfølgelig min jobb som bystyrerepresentant å undersøke det, sier bystyrepolitikeren, som representerer det største av partiene i byråd.

Ba Bane NOR ta en fot i bakken

Politikere i Oslo Høyre har tidligere engasjert seg på de lokale beboernes side i saken.

– Oslo vil miste et helt nabolag med verneverdige hus, med uerstattelig historisk verdi. For mange av disse beboerne vil de bli fra tatt unike hus og revet ut av omgangskretsen og nabolaget, sa bydelspolitiker Tjeran Vinje nylig om prosjektet han er imot til Avisa Oslo.

Nicolai Øyen Langfeldt (H), nestleder i bystyregruppa, ble i januar sitert på følgende til Nettavisen:

– Det vi ønsker er at Bane Nor skal ta en fot i bakken, og at de ikke går videre med reguleringsprosessen før de har sett på alternativene for å få et lokk over jernbanelinjene.

Bane NOR svarte på sin side at de har vurdert å bygge et større lokk.

– Vi har vurdert nøye å bygge et større lokk og har skrevet om dette i oppsummeringen av innspill til planprogrammet. Oslo kommune fastsatte planprogrammet og var enige i at et stort lokk ikke ville fungere i dette området, sa kommunikasjonsrådgiver Stine Strachan til Nettavisen.