– Jeg har sjelden eller aldri opplevd tilsvarende maktarroganse, smalt det fra Lae Solberg.

Han viser til at byrådspartiene, samt samarbeidspartiet Rødt, stemte mot følgende forslag:

  1. Bystyret ber byrådet om å nedsette en koronakommisjon som beskrevet i detteforslaget så raskt som mulig.
  2. Kommisjonen leverer sitt arbeid innen utgangen av mars 2022.

Solberg rettet en pekefinger mot Rødt, som samarbeider med byrådspartiene om Oslo-budsjettet. Lae Solberg mente at Rødt her valgte å være en lojal samarbeidspartner her – i stedet for å være den maktkritikeren Rødt «nesten har som forretningsidé å være».

– At man ikke ønsker å bli sett av eksterne, uavhengige granskere i kortene, at man ikke ønsker at andre enn byrådet selv skal stå for å organisere en evaluering av den innsatsen byrådet har gjort. Det kan godt hende at de konkluderer med at veldig mye er gjennomført på en god og ordentlig måte. Men skal vi ha tiltro til det, må vi nesten ha en ekstern gjennomgang, sa Lae Solberg, for så å tilføye:

– Selvfølgelig kan etatene lære av en evaluering, selv om den er ekstern. Det er det tynneste argumentet jeg har hørt i dag.

Avviste Høyre-forslaget

Innlegget fra Eirik Lae Solberg kom etter en lengre debatt om et Høyre-forslag. Partiet ba om en ekstern gjennomgang av Oslo kommunes koronahåndtering, men fikk ikke noe gehør fra posisjonspartiene.

SVs Arvid Ellingsen innledet slik:

– I en situasjon der vi står oppe i den verste krisen siden våren 2020, skal vi altså håndtere et privat forslag fra opposisjonen om ekstern evaluering av kommunens koronahåndtering. Jeg vil vise til at det torsdag 26. mars 2020 ble satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe med representanter fra alle bystyrets partier. Arbeidsgruppen kom med forslag til hvordan utfordringene kan løses. Dette gjorde vi i fellesskap.

Deretter påpekte han at det er først og fremst byrådet som skal løse en krise av et slikt omfang som koronapandemien, og at det i reglementet for Oslo kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

- Byrådets ansvar

– I dette reglementet kommer det klart fram at det er byrådets ansvar å evaluere krisehåndtering i Oslo kommune, sa Ellingsen.

– Jeg slutter meg til byrådslederens vurdering at dette forslaget griper inn i byrådets håndtering av en lovpålagt oppgave, slo Arvid Ellingsen fast, før han mente at byrådene burde applauderes for sin langvarige håndtering av den verste krisen siden andre verdenskrig.

Da bystyret skulle stemme, falt forslaget fra Høyre.

Les flere saker fra onsdagens bystyremøte her: