Fredag meldte NRK at Oslos vannforsyning blir ytterligere 7 milliardene dyrere. Det såkalte stamnettprosjektet i Oslo er nå anslått å koste 9,2 milliarder kroner. Det opplyser miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i et notat til bystyret.

Fredag ettermiddag meldte FNB at de vurderer å stille mistillit mot byrådet. Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) avviser at dreier seg om en budsjettsprekk og mener FNB «sauser ting sammen».

– Direkte feil å kalle det en budsjettsprekk

– Jeg forstår at folk er opptatt av denne saken. Det er et stort og viktig prosjekt for Oslo: Etter femti år med somling er vi endelig i gang med å få til en kritisk vannforsyning i Oslo. Dette er et av de største og mest kompliserte prosjektene i Oslos historie, og derfor er det også delt i to deler, sier Stav til Avisa Oslo.

Det er del to som dreier seg om det såkalte stamnettet: Vanntunneler for å koble det nye renseanlegget til vannrørene som forsyner hele byen.

I et notat til bystyret, vil prislappen ligge på over 9,2 milliarder, i stedet for 5,2. Stav avviser at det dreier seg om en budsjettsprekk:

– Å kalle det en budsjettsprekk er direkte feil, for det er ikke vedtatt noe budsjett ennå. At NRK referer til det som en milliardsprekk blir også feil. Dette dreier seg om en anslagsvis sum, som har økt fra et veldig tidlig estimat, sier Stav.

– Det er ikke unaturlig at kostnader i et prosjekt vil stige, etter hvert som prosjektet modnes og man finner ut av mer detaljer. Også markedsprisen påvirker kostnadene.

Hun presiserer også at summen på 9,2 milliarder fortsatt er et anslag:

– Dette er ufullstendige tall, og jeg kjenner derfor heller ikke detaljene rundt kostnadene. Den eksterne kvalitetssikreren gjennomgår tallene nå, og den fullstendige rapporten vil legges frem for bystyret i høst.

Avviser kritikken

Første del av prosjektet ble 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått og opposisjonen i Oslo omtalte dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noen gang. Denne overskridelsen førte til mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg og førte til at byrådet gikk av onsdag 16. juni.

– Skyldes det at du informerer om dette lenge før noe skal vedtas i bystyret kritikken mot din forgjenger, som gikk på at bystyret ble informert for sent?

– Jeg informerer om dette fordi Bystyret har vedtatt at de ønsker informasjon om vannforsyningsprosjektet uten opphold. Dette er i strid med vanlig praksis, men jeg er selvfølgelig lojal til det ønsket. Det betyr også at jeg vil dele ufullstendig informasjon som ikke er ferdig kvalitetssikret enda, sier Stav.

Hun legger til at hun syns kritikken som nå kommer, om den ufullstendige informasjonen rundt prosjektet, er urimelig:

– Vi ble først kritisert da vi ønsket å kvalitetssikre informasjon, og nå blir vi kritisert for å dele informasjonen før den er kvalitetssikret. Her må Høyre bestemme seg, sier hun.

– Det virker som om FNB går på autopilot.

Stav syns kritikken som kommer er urimelig. FNB, ved Cecilie Lyngbø, har meldt at de vurderer å stille mistillit mot byrådet etter at informasjonen ble kjent. Det får Stav til å reagere:

– FNBs uttalelse om mistillit får stå for deres regning. Vi har gjort nøyaktig som vi har blitt bedt om. Dette dreier seg heller ikke om en budsjettsprekk, slik de vinkler det som, for vi har ikke vedtatt noe budsjett ennå, sier hun.

Stav mener FNB blander sammen fredagens notat med milliardsprekken som førte til mistillitsforslaget mot byrådet før sommeren.

– Dette kan ikke sammenlignes. Her sauser FNB to ulike saker sammen. Det fremstår veldig opportunistisk og som ren populisme, sier Stav og legger til:

– Det virker som om FNB går på autopilot.

– Forstår du likevel reaksjonene på økningen?

– Det er selvfølgelig en stor sum, og jeg forstår at det engasjerer. Byrådet er også opptatt av at dette skal gjøres så kostnadseffektivt som mulig, og vi snur hver stein i prosjektet for å se om man kan spare noe sted, sier Stav og legger til:

– Men min første tanke er at det er på tide at vi får på plass og sikrer vannforsyningen til Oslo, og å la det være vil kunne få alvorlige konsekvenser

Det tidligere prisanslaget for kostnader per innbygger var tidligere anslått til 371 kr per pers. Stav kan ikke svare på hvorvidt denne antatte prislappen vil påvirkes av den nye økningen:

– Dette estimatet er fortsatt ufullstendig, og vi kvalitetssikrer nå all informasjonen. Før vi har gjort det, kan jeg ikke gi mer konkrete svar. Men vi er opptatt av at vanngebyret ikke skal bli for høyt. Oslo har blant det laveste vanngebyret i landet, og det vil vi fortsette å ha, avslutter Stav.