– Vi har erfart at oppstarten har vært ekstremt krevende for UDI, hvilket har ført til manglende informasjon til Oslo kommune,sier byråden imidlertid.

– Denne krigen har skapt en uforutsigbar situasjon og kommunene har hatt uklare rammer å planlegge ut ifra, sier Hansen også.

Avisa Oslo tar kontakt etter at statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland uttalte seg i VG søndag. Haugland fortalte om stor frustrasjon fra kommuner, som venter på klare signaler fra sentrale myndigheter.

Beklager

I samme sak beklager UDI å ha opprettet mottak uten å informere Oslo kommune.

– De siste ukene har det kommet svært mange mennesker på en gang. Alle må ha et sted å bo, og noen mottak har blitt etablert før UDI har rukket å informere Oslo kommune. Vi beklager dette. Det er fast rutine at kommunen skal informeres først, sier Borghild Fløtre, som er UDIs direktør for mottak og retur, da Avisa Oslo tar kontakt.

Samtidig presiserer hun at Oslo kommune har stilt opp i en krevende situasjon. UDI opplever kommunen som en god, løsningsorientert og profesjonell samarbeidspartner.

– Vi styrker nå informasjonsarbeidet vårt for å sikre at kommunen blir informert før nye mottak etableres, uttaler Fløtre.

Tror på bedring

Byråd Hansen vektlegger også at Oslo har fått på plass bedre kommunikasjonslinjer med både UDI og operatørene UDI har driftsavtaler med i forbindelse med mottak i Oslo.

– Jeg har tro på at dette også går seg enda bedre til etter hvert, understreker byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester da Avisa Oslo tar kontakt.

I forrige uke fikk Oslo kommune beskjed om å ta imot 2.000 flyktninger, derav 80 enslige mindreårige, i 2022. Beskjeden kom samme uke som byrådet ba om raske avklaringer, slik at de kan forberede etatene sine på å ta imot ukrainske flyktninger.

– Oslo kommune har helt siden krigen i Ukraina brøt ut vært klare overfor statlige myndigheter på at vi vil bidra med det som trengs. Vi har rigget oss for å kunne ta imot flyktningene på best mulig måte og gi dem en trygg og god hverdag. I den akutte situasjonen vi er i, er det viktig med god koordinering mellom de ulike forvaltningsnivåene og etatene som har ansvar for å ta imot flyktninger, sier Hansen denne uka.

– Uforutsigbar situasjon

I skrivende stund anslår FN at 3,5 millioner mennesker er på flukt grunnet Russlands krig i Ukraina.

Byråd Rina Mariann Hansen er tydelig på at 2.000 flyktninger til Oslo ikke trenger å være det endelige antallet.

– Hvor stort det antallet kan bli på sikt vet vi ikke. Men vi må planlegge for at det blir mye høyere. Og vi må planlegge for at de blir her lenge. For ingen vet når situasjonen er stabil nok i Ukraina til at flyktningene eventuelt kan returnere, sier Rina Mariann Hansen til Avisa Oslo.