I bydel Frogner må nærmere hundre barn få nye barnehageplasser – midt i et barnehageår. Kun en tredjedel av disse får plass i egen bydel, og over 40 barn står fortsatt uten plass.

Foresatte i snart nedlagte Månestråle barnehage beskriver situasjonen som kaotisk og usikker, og ber bydelen og kommunen ta ansvar for barna.

– Denne situasjonen viser hvor sårbart det er å være avhengig av private aktører, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, til Avisa Oslo.

– Heldigvis svært sjeldent

I dag er over halvparten av barnehagene i Oslo drevet av private aktører.

Kommunen har gjort seg helt avhengig av privatdrevne barnehager for å ha full barnehagedekning. Det er problematisk, mener Eidsvoll.

– Situasjonen barna og foreldrene i Månestråle står i nå, viser hvilke utfordringer det er med private barnehager, mener byråden.

Hun forteller at hun har fulgt saken tett, og sier at hun har stor forståelse for at det er en krevende situasjon for alle involverte.

Foresatte i Månestråle fikk beskjeden om at barnehagen skal legges ned fra og med nyttår, i september. Dette er lenge etter fristen for å søke barnehageplass.

– Kommunale barnehager kan ikke legge ned midt i et barnehageår, uten å sikre et alternativ. Da får ansatte og foresatte beskjed i god tid, og foreldre kan søke nye plasser. Men det kan vi ikke kontrollere for private barnehager. Da får man slike situasjoner som vi ser i Månestråle nå, sier Eidsvoll før hun presiserer:

– Det er heldigvis svært sjeldent at barnehager legges ned.

Bydelen: Ikke vårt ansvar

Til Avisa Oslo skriver bydel Frogner at de ikke har noe ansvar for barn i private barnehager som legges ned.

– Oslo kommune har gjort seg avhengig av et samarbeid med private barnehager. Følger det ikke med et ansvar da?

– Kommunen har ansvar for at barn får plass i en barnehage ved opptak. Når en barnehage legges ned midt i et barnehageår, etter at fristen for å søke plass har gått ut, blir det annerledes. Kommunen kan ikke ha masse ledige plasser stående i tilfelle en privat barnehage plutselig stenger, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun mener at kommunen ikke kan styre private barnehager slik de kan med kommunale.

– I Oslo har vi flere satsinger som vi ønsker å gjennomføre, og som vi ikke kan pålegge private å være med på. Vi kan heller ikke styre kriteriene for opptak i de private barnehagene. Har du først gitt en privat aktør tilskudd, kan ikke denne trekkes tilbake, noe som gjør at man er nødt til å stenge kommunale barnehager hvis man må redusere antall plasser i en bydel, sier Eidsvoll.

Derfor har byrådet bestemt at alle nye barnehager som åpner, skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører.

– Betyr det at dere ikke ønsker private barnehager i Oslo?

– Byrådets politikk nå er at ingen nye barnehager skal være drevet av private, kommersielle aktører. Det betyr at ved boligutbygging hvor det er regulert for barnehage, går vi i forhandling med utbyggerne og kjøper seksjoner i bygningene som kommunen skal drive.

Endrede rammevilkår

Til Avisa Oslo har eier av Månestråle barnehage, Kari Tovar, uttalt at rammebetingelsene for å drive private barnehager de siste to årene har gått fra verre til verst.

På spørsmål om dette sier Eidsvoll at byrådet i Oslo har vært en pådriver for en rekke endringer i det nasjonale regelverket som private barnehager er underslag, som nå er på høring.

Endringene dreier seg blant annet om tilskuddsordninger til de private, når kommunen øker bemanningen i barnehager i levekårsutsatte bydeler.

– Den siste tiden har også pensjonspåslaget som de private barnehagene får, blitt redusert. Det er riktignok noe den forrige regjeringen gjorde, men det førte til at summen private barnehager har fått utbetalt har blitt lavere. Grunnen til dette er fordi man så at i snitt, brukte privateide barnehager mindre av dette påslaget på pensjon, sier Eidsvoll.

– Det er også innført krav til bemanning i barnehagene. Da blir det selvsagt dyrere og mindre utbytte å hente ut.

– Vil endringene av rammevilkårene som har kommet og som er forventet, føre til at flere private barnehager legger ned?

– Det vil de nok ikke, men det vil gjøre at det blir lettere for Oslo kommune og gjøre de satsingene vi ønsker, svarer Eidsvoll.

Vil ikke videreføre driften

Neste år åpner en ny, kommunal barnehage i nabobygget til Månestråle barnehage.

Det er imidlertid til lite hjelp for barna som i dag står uten barnehageplass.

Eidsvoll sier at barna i Månestråle må søke plass i den nye barnehagen – på samme måte som andre barn.

– Men denne saken viser jo en helt reell problemstilling vi har i Oslo. Derfor vil byrådet fremme et forslag om at barn som mister plass fordi barnehagen deres legges ned, vil komme inn som prioriterte i opptak i andre barnehager, sier hun.

Barnehageeier Kari Tovar har uttrykt et ønske om at kommunen kjøper Månestråle barnehage og drifter den videre.

Eidsvoll avviser at det er aktuelt.

– Jeg forstår at dette er en veldig krevende situasjon for både foreldre og barn, og jeg håper det løser seg for dem. Alle barna skal få ny barnehageplass, men for noen kan det bli en del lengre reisevei enn de har i dag.