Avisa Oslo har tidligere belyst konflikten rundt Urtehagen på Grønland, hvor Frelsesarmeens kontaktsenter for rusbrukere, Fyrlyset, pekes på som problemet av en rekke beboere:

– Uten det så hadde vi ikke hatt et åpent rusmiljø her. Konsekvensene det medfører for lokalbefolkningen er uholdbare. De okkuperer parken og gatene rundt. Det åpne rusmiljøet har overtatt uteområdet, har leder for Grønland og Nedre Tøyen Beboerforening, Berit Jagmann, tidligere uttalt til Avisa Oslo.

6. april holdt beboerforeningen et folkemøte om rusfrie byrom, hvor byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen, (Ap) sa at det ikke finnes noen quick fix på problemene på Grønland.

Nå forteller byråden om et nytt vedtak, som hun håper vil bidra til å bedre situasjonen:

– Vi setter inn trivselsvektere i området rundt Urtehagen og Urteparken fra og med mai, til og med juli, sier Hansen til Avisa Oslo.

– Hva er en trivselsvekter?

– De er til stede i miljøet, og snakker med både befolkningen generelt og med dem som sliter med rusproblemer som oppholder seg utendørs. De skal bidra til å dempe konfliktnivået.

Urtehagen på Grønland: – Dette er ikke et trygt område barn og unge burde vokse opp i

Trivselsvekterne har tidligere vært til stede i området Storgata/Brugata. I april løper Oslo kommunes kontrakt med selskapet bak ut – men nå er den altså forlenget, og vekterne flyttes.

– Det er for å se om det kan ha en effekt i området, om det kan gjøre at det blir bedre både for de som bor der og som har det som skolevei, men også for dem som bruker Fyrlyset og som henger utenfor, sier byråden.


– Beboerforeningen krever at Fyrlyset flyttes, og at det skjer nå?

– Frelsesarmeen eier Fyrlyset-huset selv, og jeg kan ikke beslutte å flytte dem i morgen. Vi skal se om det finnes en langsiktig løsning her, men nettopp fordi de krever umiddelbar handling, er trivselsvektere et tiltak vi håper kan bedre forholdene nå.

Byråden håper at forsøket gjennom sommeren vil ha effekt.

– Sommermånedene er en tid hvor flere oppholder seg utendørs, også i rusmiljøene. Vi vil se om det kan bidra til at det oppleves som litt bedre og tryggere i området, for alle parter.

– Vi må finne en felles løsning. Alle er enig om at vi må ha hjelpetilbud for folk som sliter med rusproblemer, men vi må samtidig ha levelige lokalmiljøer for alle.

Fyrlyset er et kontaktsenter for mennesker med rusproblemer, hvor besøkende kan få dekket sitt behov for mat, drikke, klær og hygiene. Ifølge deres egne nettsider har de daglig besøk av 150–225 mennesker.

Leder i Fyrlyset, Geir Gustavsen, mener at situasjonen er mer kompleks:

– Det er en grov forenkling å si at Fyrlyset er opphavet og eneste grunn til at personer samles der. I mange år har vi vært i dialog med kommunen om å finne alternative lokaliteter for vårt tilbud. Foreløpig har det ikke vært noe realiserbart sted hvor tilbudet har vært ønsket, har Fyrlyset-leder Gustavsen tidligere uttalt til Avisa Oslo.

Les også

Her flyter dopet fritt på åpen gate