Torsdag 14. januar ble den nasjonale skjenkestoppen opphevet. Fullt frislipp ble det likevel ikke. Det ble tillatt å skjenke alkohol frem til klokka 23, og krav om bordservering.

I forkant av lettelsene var det kontakt mellom byrådet og regjeringen.

I et såkalt partiinternt notat fra byråd Victoria Marie Evensen (Ap) kommer det frem at byrådsavdelingen ville åpne for skjenking én time lenger enn det regjeringen falt ned på.

Fryktet tiltakstrøtthet

«Tiltakene mot serveringsbransjen og særlig skjenkeforbudet er blant de tiltakene som har vært gjenstand for mye kritikk, og er av mange oppfattet som ikke godt nok begrunnet. Det er en fare for at disse tiltakene kan bidra til en ytterligere tiltakstrøtthet», skriver byråd Victoria Marie Evensen.

Innspillet ble sendt til statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helsedepartementet og statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet.

«Ved eventuell videreføring av tiltak lokalt, bør det derfor grundig vurderes om tiltakene er forholdsmessige og nødvendige, herunder om eventuelle tiltak som videreføres bør være kombinert med lettelser ved bruk av koronasertifikat.»

I forslag til ny forskrift åpnet byråden for skjenking frem til klokka 24. Hun tok likevel et lite forbehold:

“Dersom det viser seg at smitten og sykehusinnleggelser er økende, forslås samme tiltaksnivå, men at skjenketiden reduseres til kl. 2200”.

I etterkant av byrådens innspill steg smittetallene, som følge omikron-variantens spredning. Innleggelsene har imidlertid ikke steget i så stor grad som helsemyndighetene fryktet.

– Forsvarlig i kontrollerte former

I notatet pekes det på flere uheldige konsekvenser av skjenkestoppen.

  • Risikoen for konkurser er økende
  • Det har vært en sterk økning i antall arbeidsledige og antall permitterte.
  • Byens befolkning mister viktige sosiale møteplasser, noe som kan ramme folks psykiske helse.

"I en situasjon hvor store deler av befolkningen er fullvaksinert har mange tatt til orde for at det strider mot den allmenne rettsfølelsen at det innføres så restriktive tiltak mot en bransje som sysselsetter svært mange og som også er et viktig tilbud og en sosial arena for store deler av byens befolkning", heter det i notatet.

Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, kostet skjenkestoppen Oslos uteliv 840 millioner kroner i tapt omsetning.

Byråden viser til at serveringsbransjen har lang erfaring med å iverksette og følge opp smitteverntiltak. Det er et begrenset antall smittetilfeller som kan spores til serveringssteder.

"Byrådsavdeling for næring og eierskap mener at så lenge myndighetene mener det er forsvarlig å holde serveringsstedene åpne, er det også forsvarlig å skjenke alkohol i kontrollerte former".

Evensen mener festingen er problemet:

"Det er festelementet som innebærer smitterisiko og som vi nå har god erfaring med hvordan skal unngå gjennom treffsikre smitteverntiltak, god veiledning, kontroll og sanksjonering".

Avisa Oslo har bedt om en kommentar fra byråd Victoria Marie Evensen. Hun hadde ikke mulighet til å besvare vår henvendelse onsdag.