Etaten meldte fra om beslutningen direkte til moren til 11-åringen som ble alvorlig skadet for noen uker siden. Moren er veldig glad for at hun ble hørt.

– Jeg ble rørt til tårer. Det var uventet, men jeg synes virkelig det var rett avgjørelse. Jeg har tenkt så mye fram og tilbake om dette er ett barn som har hatt ett uhell, eller om det er et større problem med sikkerheten ved disse huskene. At de med dette anerkjenner at det er en bredere sikkerhetsrisiko, viser at vi trenger å vurdere sikkerheten med andre tilsvarende husker i Oslo, sier hun.

Flere bekymringer

Bymiljøetaten, ved kommunikasjonsrådgiver Guro Birkeland Tangen, svarer til Avisa Oslo om dialogen med moren:

– Hun er en av flere som uttrykker bekymringer knyttet til feilbruk av husken. Både hun og andre har i ettertid informert oss om at det skjer brukerfeil ved at barn står i umiddelbar avstand fra husken og skyver metallstengene for å øke hastigheten mens andre sitter på.

Hun understreker som sist gang at de har hatt flere kontroller av apparatet og at det er godkjent etter norsk standard.

– Men tilbakemeldingene fra nærmiljøet som vil ha husken fjernet, veier tyngst, fortsetter Tangen.

Kort tid senere kan hun melde at lekeapparatet allerede er blitt fjernet.

Sønnen ble glad

Den lokale moren har delt nyheten med sønnen. Hun forteller at han er på bedringens vei, men at det er en langvarig prosess.

– Det var han som tok beslutningen om å dele bildet fra sykesengen, så han er glad for at han kunne være med på å bidra til dette og støtter tanken om at andre husker bør tas ned.

Jakob Berg – som også sto fram som forelder til et skadet barn – er ikke like fornøyd med at Bymiljøetaten fjerner hele apparatet.

– Vårt ønske var at den skulle roes ned slik at den ikke går så fort. Dette er også leit for barna som også hadde et stort utbytte av den. Jeg håper at det kommer noe annet der som er tryggere, men like gøy. Det var litt nedslående at de fjerner den i sin helhet, men det viktigste er at lekeplassen er trygg, sier han.


Fjerner bare den ene huska

Bymiljøetaten forvalter en lignende huske i Tveitaparken. Den har de ikke planer om å fjerne fordi, og viser til at det ikke er ytret noen ønsker om dette lokalt. Bymiljøetaten gjentar at stativet er kontrollert og vurdert som trygt.

Det var det lokale trykket fra beboere på ved Jordal som førte til tiltaket der.

11-åringens mor sier at hun vil jobbe videre for å få kommunen til å revurdere de andre lekestativene som er like som svinghuska ved Jordal.

– Som en forelder føler jeg på en plikt til å støtte alle våre barn og lokalsamfunn der jeg kan. Derfor vil jeg fortsette å jobbe med Oslo kommune for å sørge for at sikkerheten til våre barn og lokalsamfunn opprettholdes.

Hun understreker at hendelsen med huska ved Jordal ikke var et isolert tilfelle og at flere foreldre kan dokumentere skader. Det betyr at flere slike skader sannsynligvis har skjedd andre steder, selv om de ikke er blitt kjent, mener hun.

Bymiljøetaten forvalter to slike stativer, mens bydelene og kommunale foretak forvalter en rekke andre lekeplasser i Oslo. Avisa Oslo har foreløpig ikke oversikt over hvor mange slike husker det er i byen.