«Bystyret ber byrådet sikre at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet Brynsbakken hvis Bane NOR ønsker å starte rive- eller anleggsarbeid der før bystyret har fått avklart hvordan man ønsker å behandle reguleringsplanen etter at Bane NOR i november 2021 varslet at arbeidet utsettes til 2027».

Slik lød et forslag fra Arbeiderpartiet, MDG, SV, Rødt og Venstre, som fikk Høyres James Stove Lorentzen til å si seg fornøyd med at «de andre partiene har kommet etter».

– Ingen skal få rive eller bygge noe inntil videre. Vi sender et signal til alle som blir berørt av en fremtidig utbygging om at vi tar dem på alvor, sa varaordfører Abdullah Alsabeehg da forslaget ble lagt frem.

Kritiserte prosessen

Det bredt støttede forslaget gjelder den mye omtalte Brynsbakken-saken.

Bane Nor ønsker å bygge to nye spor og dermed øke togkapasiteten i området mellom Vålerenga og Brynsbakken. Hastverk var et sentralt argument da jernbaneselskapet i fjor fikk grønt lys, men siden den gang har byggestarten blitt forsinket fra 2022 til 2027.

Dermed lå det an til til et bredt flertall om å legge prosessen på is.

– Prosessen var kritikkverdig, Bane Nor nektet å gjøre utredning av lokk og andre støyreduserende tiltak. De var heller ikke interessert i å finne gode løsninger for den verneverdige bebyggelsen på Hylla. Grunnen til at planen likevel ble vedtatt var at det hastet å få gjort sporendringene før signalanlegget skulle byttes på Oslo S, sa Rødts Siavash Mobasheri under dagens bystyremøte.

– En sak jeg tror har provosert mange

– Dette er en sak jeg tror har provosert mange av oss. Bystyret ble stilt i en ekstremt vanskelig situasjon, sa MDGs Eivind Trædal, som understreket at togprosjektet er viktig og at han mener at lokale hensyn burde blitt tatt mer hensyn til.

Trædal fikk støtte av Folkets Parti FNB (FP) – et parti som ofte står på motsatt side av MDG.

– Vi i folkets parti er veldig opprørte på grunn av denne saken og er veldig glad for at det blir flertall for midlertidig forbud. Både Hylla, Vålerenga, Kværnerbyen og Gamle Oslo fortjener dette, sa FP-politiker Britt Fossum.

Foreslo omkamp

Høyre foreslo i tillegg at bystyret skal oppheve vedtaket helt og om ytterligere utredninger av støydempende tiltak og lokkløsninger. De sistnevnte tiltakene er etterspurt av aktivister, som forsøker å redde det rivningstruede nabolaget Hylla.

Da Høyres Stove Lorentzen grep ordet, refset han manglende utredning av lokkløsninger i forrige runde.

– Tidspresset som Bane Nor satte bystyret under, er ikke lenger påtrengende. Nå kan vi få gjort den jobben vi i Høyre ba om i fjor, sa Lorentzen da han argumenterte for Høyres forslag, som fikk støtte fra Sp, Fp og Danny Chaudhry.

Frp alene om å protestere

Da det skulle stemmes, fikk ikke Høyre-forslaget flertall. Flertallet i bystyret ønsket ikke å vedta noen omkamp-sak på nåværende tidspunkt, men de støttet et midlertidig forbud mot tiltak.

Frp var alene om stemme i mot det sistnevnte. De advarte mot at en reversering kan bidra til en statlig overkjøring, ettersom togtilbudet i Oslo og på Østlandet er samfunnsmessig viktig.

– Vi mener at det beste vi kan gjøre er å jobbe med staten og de forbedrede vedtakene som ble gjort i mars, sa Frp-gruppeleder Camilla Wilhelmsen.