Bymiljøetaten har nå besluttet å avlive den aggressive reven.

– Vitneobservasjoner tilsier at reven ikke er frisk, og det kan forklare denne unormale og aggressive adferden. Med bakgrunn i dette har vi besluttet å ta ut denne reven, sier naturforvalter Tea Turtumøygard i Bymiljøetaten.

Årsaken til at reven er så nærgående kan skyldes den trolig har blitt matet over lengre tid, forklarer hun.

Det hele toppet seg da den lille pomeranianen Sol ble revet ut av hagen.

– Hvis den i tillegg er syk, kan dette forklare atferden.

Petter Stordalen har hund og bor på Bygdøy og har selv ikke opplevd noen ubehagelige opplevelser.

– Jeg har møtt rådyr og rev ofte tidlig på morgenen. Alltid gitt meg gleder, men har respekt for at andre kan ha tatt andre opplevelser som må tas på alvor, forteller han til Avisa Oslo.

Stort engasjement

Nesten 300 personer har kommentert under Facebook-innlegget til den opprinnelige saken.

– Når ulven går på trappa til folk eller jakter hunder på gårdsplassen, så er det bare dyrets instinkter og noe man må leve med. Når reven gjør det samme, fordi den har tilpassa seg folk, gjerne også blitt mata fordi den var sååå søt når den var ung og i alle fall da har mista frykt for folk så er den syk..? Ser jaggu frisk ut den derre der, skriver en.

Flere skriver at denne type oppførsel ikke er normalt og har foreslått at reven kan ha rabies.

– Dette er da helt abnormal oppførsel av rev, hva feiler det den? Dette må da undersøkes nærmere, rabies???

En annen skriver følgende:

– Men hvorfor er det da ingen som ringer viltnemda, så dem får avliva reven. Den reven kan ikke være frisk. Ingen normal rev gjør det her. Når en rev gjør det her, kommer tanken på Rabies hos mæ da.

Andre mener at reven bør kunne få leve.

– Den reven har krav på like mye vern som ulven. Kan også være att det er en genetisk viktig rev, som muligens har dype røtter med og luske rundt kongsgården. Vern reven, skriver en annen.

Ett individ

Inntil nåværende helg hadde bymiljøetaten kun fått noen få henvendelser om en nærgående rev på Bygdøy.

De har tidligere fått en henvendelse fra en som hadde rev i hagen. Da ville ikke kommunen iverksette noen tiltak.

Naturforvalteren forteller at det ikke er en indikasjon på økning i revebestanden og at de nylige henvendelsene gjelder én og samme rev.

– Det er stor dødelighet blant revene, særlig til trafikk, og vi anser bestanden for å være stabil. Dette ser ut til å gjelde ett individ.

Naturlig hjemmehørende

Er det noen spesiell grunn til at reven oppholder seg på Bygdøy?

– Rev er en naturlig hjemmehørende art i Oslo, og oppholder seg jevnlig også i byggesonen uten at dette medfører vesentlige problemer. Reven gjør nytte ved å spise mus og rotter, og virker som en renovasjonsarbeider i byen. Bygdøy er en halvøy med store naturområder og mye naturlig vegetasjon i bebyggelsen, og det er dermed helt naturlig at det av og til oppholder seg rev og andre ville dyr i bebygde områder også her.