Gå til sidens hovedinnhold

Bydelsutvalget i Gamle Oslo fikk utsatt utkastelsen av Jama-familien i desember: – Vi føler en veldig frustrasjon i bydelen

Leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo, Teodor Bruu (MDG), omtaler utkastelsen av Jama-familien på Tøyen som «hjerterå». Allerede i desember jobbet utvalget med å få stanset utkastelsen.

– Denne saken nådde mitt bord i desember. Det er sjeldent vi engasjerer oss i enkeltsaker, men har var det noe som tydelig pekte på noe som var feil. Det var hjerterått å skulle gjøre en familie på sju bostedsløse rett før jul i en tid med hjemmekontor og dårlig råd, sier Teodor Bruu (MDG).

Han er leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo, som altså er bydelen der Tøyen ligger. Forrige uke ble familien Jama kastet ut fra leiligheten på Tøyen de har bodd i ti år, etter at kontrakten på den kommunale boligen gikk ut.

Bakgrunnen for utkastelsen er at Mohammed Jamas jobb som drosjesjåfør førte til at familien i 2020 fikk inn 15.000 kroner mer enn den veiledende grensen for rett på kommunalbolig, som er 582.768 kroner i året.

– Vi er jo en bydel med mange kommunale boliger, så dette er en tematikk vi jobber mye med, sier Bruu.

– Vi føler en veldig frustrasjon i bydelen

Bruu og bydelsutvalget i Gamle Oslo ble gjort kjent med saken om familien Jama ved slutten av fjoråret, da de var i ferd med å bli kastet ut av leiligheten. Svært mange i lokalmiljøet hadde tatt kontakt med bydelspolitikere, og utvalget fattet et vedtak om å be byrådet vedta å utsette utkastelser fra kommunale boliger under pandemien.

– Vi hadde ikke noen myndighet over saken, så jeg tok kontakt med bydelsdirektøren direkte, og spurte om vi kunne få til en utsettelse for å få litt ro rundt den politiske situasjonen. Da valgte byråkratiet å ta en skjønnsmessig vurdering og sette utkastelsen på pause, men bestemte samtidig at det ikke var noe man kunne gjøre i lengden.

Vedtaket – som blant annet er omtalt av Aftenposten – ble foreslått av MDG, Ap og SV, og gikk ut på å be byrådet om å instruere Boligbygg til å innføre en midlertidig stans i utsendelser fra kommunale boliger fram til pandemisituasjonen er mindre prekær. Forslaget ble enstemmig vedtatt av bydelsutvalget, men henvendelsen til byrådet er foreløpig ikke tatt til følge.

– Vi føler en veldig frustrasjon i bydelen på at det ikke har blitt gjort unntak i ordningen med hvem som kastes ut og ikke under pandemien.

Les også

Runder snart én million kroner til familien på Tøyen

Kontakter partifeller

Bruu forklarer at man som bydelspolitiker ofte har andre syn på saker enn politikerne i bystyret og byrådet, til tross for at de samme partiene leder bydelen og byrådet. Samtidig har han forståelse for at det er mye byrådet må ta stilling til om dagen.

– Det er mye de må hive seg rundt på under pandemien med regelverk og midlertidige ordninger, men vi håper at det hjerteråe i denne saken gjør at byrådet vil vurdere å foreta seg noe.

Han forteller at MDGs representanter i bydelsutvalget har tatt kontakt med sine partifeller for å legge frem sitt syn, i håp om å få gjennom en utsettelse av utkastinger.

– Når vi synes noe er spesielt viktig, tar vi kontakt uformelt, og det har vi gjort nå. Jeg kan ikke snakke for de andre partiene, men jeg har fått inntrykk av at de andre har gjort det samme.

Det har ikke lykkes Avisa Oslo å komme i kontakt med byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen, men til Aftenposten sa hun følgende i går:

– En generell stans har ikke byrådet tatt stilling til. Det er mange ulike årsaker til utkastelser. Det vil og være enkelte utkastelser som må gjennomføres av hensyn til naboer eller andre forhold i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

– Dette er ikke holdbart

Seher Aydar i Rødt mener at byrådets manglende oppfølging av vedtaket i Gamle Oslo vitner om et grunnleggende demokratisk problem i Oslo.

– De skal jobbe for befolkningen i bydelen sin, men arbeidet deres følges ikke opp, sier Aydar til Avisa Oslo.

Hennes parti kommer til å be byrådet om å stanse alle utkastelser i Oslo under onsdagens bystyre.

– Vi starter med bystyret, men kommer også til å følge det opp nasjonalt. Dette er ikke holdbart, sier representanten for et parti, som er svært kritisk til forholdene og de høye prisene i boligmarkedet.

Takker lokale ildsjeler

Bruu mener det er lokalbefolkningen som skal ha mye av æren for at utkastelsen av Jama-familien ble utsatt, og at saken nå har fått så mye oppmerksomhet som den har.

– Jeg vil rette en stor takk til alle de lokale ildsjelene som har tatt kontakt om denne saken her. Tøyeninitiativet og Tøyen sportsklubb, blant andre, har vist hvor viktig det er med lokalt engasjement. Vi er jo en liten bygd her i Gamle Oslo, og må ta vare på de vi har. Vi har et veldig sterkt lokalmiljø med mye engasjement og organisering. Så vi står på for de sakene som er viktige for oss.

Han håper også at saken vil få følger i tiden fremover.

– Det jeg håper er at denne saken, en hjerterå enkeltsak, åpner for en debatt om boligpolitikk, der vi ser på ting som ikke fungerer. Det åpenbare er at vi trenger er en pause i utkastelser under pandemien, slik som vi har mange andre unntak under pandemien. Et større spørsmål er hvordan vi kan sikre at kommunale boliger ikke blir en fattigdomsfelle der du blir kastet ut så fort du tjener litt penger. Denne saken viser at vi har et lite stykke å gå.

Kommentarer til denne saken