Gå til sidens hovedinnhold

Bydelsleder i Vestre Aker hardt ut mot Byrådet: – Oslo er et episenter

Bydelsleder i Vestre Aker, Yngvar A. Huseby (H) går hardt ut mot Byrådslederen etter tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg mener at situasjonen er svært alvorlig for Oslo. Særlig i enkelte bydeler. Jeg syns ikke denne lange pressekonferansen ga tydelige svar på alvoret og situasjonen i Oslo.

Det er den harde dommen fra Yngvar A. Huseby, byrådsleder i Vestre Aker for partiet Høyre, etter tirsdagens pressekonferanse.

  • LES INTERVJUET MED BYRÅDSLEDEREN HER:

Les også

En preget byrådsleder: – Dette er veldig vondt for Oslos innbyggere og det kan jeg ikke legge skjul på

– Johansen snakket vel og lenge, uten å følge opp med noen konkrete grep. Jeg la merke til at byrådslederen sa at han hadde fått med seg at helsetjenestene og barnehage – og skolesektoren er i ferd med å knele, og da lurer jeg på hvorfor det ikke kommer flere konkrete tiltak, sier bydelslederen.

– Ansatte er helt på felgen

Vestre Aker er en av bydelene som har blitt kraftigst rammet av det seneste smitteutbruddet i Oslo.

Les også

Rundt 150 må teste seg – skryter av hvordan foreldre takler situasjonen

Huseby sier at han nå har fått svært mange henvendelser, særlig fra barnehage – og grunnskolesektoren i Oslo.

Dette er sektorer hvor det er mye smitte og mye sykdom.

– Nå har regjeringen innført trafikklysmodellen igjen på nasjonalt nivå, og det presiserte også Byrådslederen i kveldens pressekonferanse. Til Avisa Oslo, sier Johansen at dette er et viktig tiltak for å kunne bremse utbruddene. Er ikke det godt nok?

– Hvis man ser på smitteutbruddene i Oslo, så ser de preget av at det har vært smitte på tvers av ansatte, foreldre og barn. Jeg tror situasjonen krever nye vurderinger rundt dette med barnehage og skole, sier Huseby og fortsetter:

– Signalene fra ansatte i er at barnehagene og skolene er helt på felgen og trenger ekstra tiltak.

– Hvilke grep tenker du at byrådet burde ta?

– Det er vanskelig for meg som bydelsleder å komme med faglige råd, men hvis man snakker med tillitsvalgte i disse sektorene, så har de klare krav til reduserte barnehagetider og tydeligere inndelinger av mindre grupper. Jeg savner at byrådet lytter til, og har kontakt med tillitsvalgte.

LES OGSÅ: Skoler og barnehager i Oslo starter på grønt nivå

Mener Oslo skulle lagt seg på en strengere linje

– Skulle Oslo lagt seg på en strengere linje enn man har gjort nasjonalt?

– Ja, all den tid vi har hatt dette utbruddet her, så tror jeg det. Det kom i Oslo, og i Oslo Vest. Det er ikke bekreftet at man har kontroll, heller tvert imot: Det er en stor risiko for villsmitte. Da er Oslo å regne som et episenter og da bør man legge seg på en strengere linje.

Huseby er enig i at det er et godt ideal å ønske å skjerme barn og unge, men han mener at dagens tiltak ikke gjør dette. Tvert imot:

– Det er motsatt av å skjerme dem, når man har en situasjon som er så uavklart og mange barn og unge og deres foreldre er nervøse for å sende dem på skolen, eller i barnehagene. Det medfører kanskje mer stress enn utfordringene med hjemmeskole.

– Oslo er et av stedene i Europa med størst smitteutbrudd nå. Jeg vil igjen oppfordre byrådsledere til å se på situasjonen vår på nytt, og vurdere om dagens tiltak var nok, avslutter Huseby.

– Fullt mulig å sette inn lokale tiltak

Avisa Oslo forela kritikken fra Huseby for byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter byrådets pressekonferanse onsdag kveld. Johansen svarte følgende:

– Ja, det vurderer vi løpende og skolebyråden har vært her og sagt det, og så har vi Bjørn her som er legen vår, og de jobber tett med bydelsoverlegene over alt som vurderer smittesituasjonen. Det er fullt mulig å sette inn tiltak lokalt hele veien, også i bydel Vestre Aker, sier Johansen.

Vil skjerme barn og unge

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har blitt forelagt kritikken og svarer på spørsmålene i en mail til Avisa Oslo onsdag kveld.

– Vi står i en veldig krevende situasjon. Mange barnefamilier opplever mye sykdom, det er høyt sykefravær i skoler og barnehager som igjen går ut over tilbudet til barn og unge, skriver Holmås Eidsvoll.

– Har byrådet vurdert å legge seg på en strengere linje enn resten av landet? Hvorfor ikke?

Vi har lært viktigheten av å skjerme barn og unge fra begrensninger og tiltak gjennom denne pandemien. Jeg synes det er klokt at regjeringen innfører begrensninger i andre sektorer av samfunnet, heller enn å ramme barn og unge først. Vi skal vurdere gult nivå, som regjeringen har bedt oss om. Men det er ikke gitt at det ville vært et effektivt tiltak. Dersom gult nivå i skoler og barnehager skal ha effekt, må det komme sammen med tiltak som begrenser fritidsaktiviteter for barn og unge. Hvis det fortsatt er fritt frem på fritiden, har begrensninger i skolen alene begrenset effekt. En sånn total innstramming for tilbudet til barn og unge er noe vi må vurdere forholdsmessigheten av nøye.

– Det beste for de aller fleste barn og deres foreldre er at barna kan være i barnehager og skoler i stedet for hjemme. Formålet med tiltakene som regjeringen varslet i går er å skjerme barn og unge, samtidig som barn og unge fortsatt kan være i barnehagen og på skolen i så stor grad som mulig. Dette er blant annet bakgrunnen for at vi har iverksatt massetesting av elever på 5.–10. trinn. Det gjøres fortløpende vurderinger av aktuelle tiltak ut fra smitteutviklingen i kommunen som helhet og på enkeltskoler.

Tillitsvalgte i disse sektorene sier de ønsker reduserte barnehagetider, tydeligere inndelinger av mindre grupper, ifølge Huseby. Har byrådet vurdert dette? Lytter byrådet til de tillitsvalgte?

– Vi har under hele pandemien hatt jevnlig dialog med de tillitsvalgte og lytter til deres innspill og vurderinger. Vi bevilget forrige uke 10 millioner til krisehjelp i barnehagene og vil vurdere ytterligere tiltak. Vi håper regjeringens covidforskrift gir oss handlingsrom til at det kan gjøres nødvendige lokale tiltak i skoler og barnehager med smitteutbrudd. Når det gjelder inndeling i mindre grupper er det nok litt ulikt syn på det. Vi vet at flere ansatte også er bekymret for at innføring av kohorter igjen vil gjøre driften svært krevende med tanke på bemanningssituasjonen.

Trafikklysmodellen gjeninnføres:–Vi trengte dette nå

Dette gjelder for Oslo nå: Skjenkestopp og færre nærkontakter

Foodora forventer en ny bølge av hjemleveringer–trenger 220 nye bud i Oslo

Kommentarer til denne saken