Torsdag ble det klart at Oslo anmodes om å ta imot 2.000 flyktninger. Det er forventet at mange av disse vil være barn.

Nå jobber bydelene med å få oversikt over ledige barnehageplasser. De leter også etter ledige lokaler hvor barna kan få et pedagogisk tilbud mens de venter på å få barnehageplass.

Hadde flaks

På Åsbråten i Søndre Nordstrand ligger Bertram barnehage, en kommunal barnehage som fungerer som avlastningsbarnehage for bydelen. Barna bruker stedet hvis deres egen barnehage for eksempel pusses opp.

– Vi hadde rett og slett litt flaks med at lokalene sto tomme nå. Da vi forsto at vi kom til å ta imot flere av de ukrainske flyktningene, begynte arbeidet. Vi har ellers lite ledige plasser i de andre barnehagene, sier Frode Thorjussen, leder for enhet barnehage i Bydel Søndre Nordstrand.

Men det var ikke bare på det området bydelen var heldige.

– Vi har en ledig barnehageleder og en pedagog som snakker både russisk og ukrainsk. I tillegg har vi et tett og godt samarbeid med fagmiljøet på OsloMet, sier Thorjussen.

Spurt om å ta imot totalt 95

Tanken er å samle barna fra Ukraina slik at de har noe felles. Lokalene kommer til å ha fire avdelinger med plass til 54 barn. Bydelsdirektøren for Søndre Nordstrand, Monica Nordmoen, vet ikke hvor mange flyktninger de totalt vil bli bedt om å ta imot.

– Men jeg kan si at vi ble spurt i dag om vi har mulighet til å ta imot 90 flyktninger pluss fem enslige mindreårige. Av de 90 vet vi ikke eksakt hvor mange som er barn, men profilen hittil tilsier at cirka 40 prosent av dem er barn. Vi har visst at det kommer en del barn. Derfor var det en naturlig del av beredskapsarbeidet å sette i gang arbeidet med å finne lokaler til en barnehage, sier hun.

Stor velvilje og iver etter å bidra

Frode Thorjussen forteller at bydelen opprinnelig ikke skulle bosette flyktninger, ettersom de allerede har et høyt trykk og har bosatt mange. Men da krigen eskalerte og anslaget om hvor mange flyktninger Oslo ville ta imot økte, endret dette seg.

– Vi er en bydel som har mye kompetanse og erfaring, så det er naturlig at vi bidrar.

– Har dere alle folkene dere trenger?

– Enn så lenge er dette tenkt som en mottaksbarnehage, hvor foreldre og barn kommer sammen, så da har vi de folkene vi trenger. Skal vi plassere 40–50 barn ut i ordinær drift, så har vi en ganske stor utfordring. Det er jo en sektor med bemanningsutfordringer, svarer han før han smiler og sier:

– Men vi er positive. Det er stor velvilje og iver etter å bidra, så jeg har stor tro på at dette blir bra.

Vil gi de en trygg og god hverdag

Byråd for oppvekst Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sier at Oslo stiller opp med hele sitt apparat for å gi barna fra Ukraina en varm og trygg start på tiden i Norge.

– Det kan enten være et skoletilbud eller pedagogisk tilbud til barn i barnehagealder. Barn og unge som kommer alene vil også trenge annen omsorg med eksempelvis fosterhjem og oppfølging. Det forbereder vi oss også på nå, sier byråd for oppvekst Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Også byråd Rina Mariann Hansen sier at de rigger seg for å ta imot flyktningene på best mulig måte og gi dem en trygg og god hverdag, så langt det lar seg gjøre.

– Det er flott at Bydel Søndre Nordstrand på kort tid nå kan gi et tilbud til 40 av de barna som kommer, sier hun.

Les også

Anastasia (30) og sønnen Kiril (6) kom til Oslo etter sju dager på flukt: – Vi vil bare hjem