Siden 2005 har Jan Kåre Christensen jobbet som bussjåfør i Oslo sentrum, men 1. mai står 56-åringen uten jobb. I november fikk han oppsigelse fra Unibuss. Årsaken mener han er at han spiller høylytt kristen radio i bussen.

– Jeg er personlig kristen, og anser meg som pinsevenn. Når jeg er på jobb åtte, ni, ti timer om dagen hører jeg på radio. Noen ganger er det P2, noen ganger P1 og noen ganger er det Radio 3,16, som er radiokanalen til Filadelfia Kristiansand. Det mener tydeligvis Unibuss er et problem, sier han.

  • Se video lenger ned i saken!

Klager fra passasjerer

Christensen forteller at han første gang i 2016 fikk klage på at han spilte høylytt radio på jobb i bussen. Han forteller at han har dempet radioen og endret kanal når passasjerene har klaget, men at det også har kommet klager direkte til Ruter. Det har ført til at Unibuss, som er Christensens arbeidsgiver, nå har sagt ham opp.

– Jeg mener jeg er sagt opp på bakgrunn av bagateller og at dette er en usaklig oppsigelse. Jeg har bedt de verifisere klagene, men det kan de ikke. Instruktører har hatt både anmeldte og uanmeldte kontroller av meg, men ingen har hatt noe å si på kjøringen min, sier han.

Han mener det er innlysende at han har fått oppsigelsen fordi klagerne ikke liker innholdet han spiller i bussen.

– Jeg blir diskriminert for min kristne tro av både passasjerene og Unibuss, sier han.

– Er det et alternativ å skru av radioen når du er på jobb?

– Jeg har rett til å høre på radio i arbeidstiden, og det ikke bør ha noen betydning hva det er jeg hører på.

– Har du skrudd ned lyden når passasjerer kommer bort til deg og ber deg slå av radioen?

– Noen ganger bytter jeg kanal. Jeg har erfart at det er minst vellykket å diskutere med folk, men jeg mener at passasjerene også bør være litt fornuftige. Jeg kjører en 19,5 meter lang buss, og det går fint å flytte seg bakover i bussen dersom man ikke liker det sjåføren spiller.

Unibuss: – Må ta hensyn til passasjerene

Avisa Oslo har forelagt Unibuss AS klagene fra Christensen. Bussjåføren har gjentatte ganger angrepet arbeidsgiveren på sin egen blogg, og Unibuss opplyser at de er kjent med kritikken fra ham.

De kan ikke kommentere personalsaker, men kommunikasjonssjef i Unibuss, Emilie Mejlænder, skriver i en e-post til Avisa Oslo at de følger opp klager som kommer inn.

– Bussførere i Unibuss står fritt til å høre på det de vil på radio under kjøring. Samtidig er det å være bussfører et serviceyrke hvor man må ta hensyn til passasjerene. Våre retningslinjer er at man ikke kan ha så høyt volum på radioen at det forstyrrer passasjerene som reiser med oss. Kundenes reiseopplevelse er svært viktig for Unibuss, og hvis vi mottar klager, er det noe vi naturligvis følger opp internt med dem det gjelder, sier hun.

Mejlænder understreker at det ikke forekommer diskriminering i busselskapet, slik Christensen påstår:

– Unibuss er veldig stolt over å ha et stort mangfold på arbeidsplassen. Vi har kolleger fra over 50 ulike nasjonaliteter, og alle skal selvfølgelig respekteres for sin religion eller trosretning. Det skal ikke forekomme noen form for diskriminering på bakgrunn av religion eller livssyn. I denne saken har Diskrimineringsnemda behandlet, og deretter enstemmig avvist, påstanden om at Unibuss har opptrådt diskriminerende. For Unibuss handler denne saken om hensynet til passasjerene, sier hun.

– Den aktuelle føreren har fått anledning til å ta hensyn til passasjerene gjentatte ganger over svært lang tid, legger hun til.

Bussjåfør Jan Kåre Christensen mener seg uriktig oppsagt fordi han spiller kristen radio og musikk mens han kjører. Her demonstrerer han hva slags musikk han spiller og hva han synes om situasjonen. Videojournalist: Henrik Skolt

Kan be ansatte dempe musikken

Advokat og arbeidsrettsekspert Thomas Benson kjenner ikke til saken, men påpeker generelt at busselskapet skal ha gode muligheter til å be sjåførene sine om å dempe musikken.

– Generelt kan jeg si at det er opp til arbeidsgiver å bestemme om det skal spilles musikk i bussen eller ikke. De kan bestemme om det ikke skal spilles musikk og hvilken type musikk det skal være. Det følger av arbeidsgivers styringsrett, sier Benson.

– Det kan være gjennom arbeidskontrakt, stillingsinstruks eller i vanlige rutiner. Det er ingenting i veien for at man sier at det er ikke lov å spille musikk, fortsetter han.

– Kan arbeidsgiver gjøre endringer på dette fra en tid til en annen?

– Ja, arbeidsgiver kan for eksempel si: «Nå skal alle våre sjåfører kjøre uten musikk for å ha topp konsentrasjon i trafikken.»

Mener tro er årsaken

Advokat Josefine Wærstad i YTF (Yrkestrafikkforbundet) fører saken til Christensen. På spørsmål om hun mener han er urettmessig oppsagt svarer hun ja.

– Jeg vurderer at oppsigelsen er urettmessig. Det er også bakgrunnen for at vi har krevd et forhandlingsmøte. Vi var veldig overrasket over at oppsigelsen kom, i og med at Christensen har gjort som han har fått beskjed om. Det fremgår ikke i oppsigelsesbrevet han har fått hva som er den konkrete begrunnelsen for oppsigelsen, så det er rett og slett litt diffust for oss, sier hun.

– Vi vil ha klarhet i det og har krevd en skriftlig begrunnelse, så får vi se hva som kommer ut av det, legger hun til.

Christensen mener fremdeles det er innholdet på radiokanalene som er bakgrunnen for klagene fra passasjerene, og dermed også oppsigelsen.

Han forteller om konkrete tilfeller der passasjerer har kommet bort og bemerket innholdet i programmene han hører på.

– Den ene gangen hørte jeg på andakten på P1. Dersom vi ikke skal ha forståelse for hverandres tro blir det vanskelig å være arbeidstaker fremover. Vi lever i et kristent land, og spesielt i den tiden vi går inn i nå er det mye kristent budskap på radio, sier han.

Bekymret

Bystyrepolitiker Espen Andreas Hasle (KrF) blir bekymret når han hører om saken.

– Vi kan ikke ha et samfunn hvor det å ha en tro er et problem. Jeg har en bekymring for at det i samfunnet blir stadig mer uglesett å utøve sin tro. Det å ha en tro er en ressurs for samfunnet. At det er synlig i offentligheten og folk er åpne om å dele det på en respektfull måte, er viktig for at vi kan leve godt sammen i et åpent samfunn. Jeg vil støtte alle som ønsker å utøve sin tro, sier han.

KrF-politikeren påpeker at han ikke kjenner bussjåførens sak konkret og uttaler seg på generelt grunnlag.

Bestrider oppsigelsen

Christensen har tidligere gått til Diskrimineringsnemda med saken sin, men der ble det avgjort at Unibuss ikke hadde diskriminert Christensen. Han klaget avgjørelsen til Sivilombudsmannen, men der ble saken forkastet.

Nå sier han at han vil ta saken til arbeidsretten dersom han ikke får beholde jobben.

– Jeg er 56 år gammel, det er ikke bare bare å bli arbeidsledig i den alderen. Jeg er villig til å gjøre alt for å beholde jobben.

– Er du villig til å skru av radioen i bussen?

– Jeg er villig til å svitsje over til en annen kanal, men jeg bestrider fremdeles at det er oppsigelsesgrunn å lytte til radio, avslutter han.