«Trikk er koselig» holder ikke som argument for å bygge trikk, og det er heller ikke er tilfellet. Jeg har i min tid som kollektivplanlegger aldri hørt at det er fremmet som et faglig argument for trikken i noen sammenheng.

Innlegget som startet debatten:

Les også

«Trikk er koselig» holder ikke. La de nyinnkjøpte trikkene bli de siste

Få transportmidler fremmer så mye følelser som trikken. Bilister, de som selv sjelden transporterer seg på annen måte enn med bil, ønsker stort sett å bruke minst mulig penger på kollektivtrafikk. Trikken blir en naturlig målskive for kritikk siden den er dyrere enn buss, og i tillegg kjemper om den samme plassen i gaten som bilen, i motsetning til T-banen. Buss blir fremmet som løsningen, men det vises sjelden til eksempler på at dette er vellykket.

Hvilken by har god kollektivtrafikk med høye kollektivandeler utelukkende basert på buss?

Hvor mange busser må gå over Grünerløkka?

Trikk er dyrere å anlegge enn buss (i blandet trafikk), men billigere enn T-bane. Driftskostnadene ligger også midt mellom disse. Fordelene er høyere kapasitet enn buss, og at den i mange sammenhenger kan tilpasses urbane omgivelser på en måte bussen ikke kan, som eksempel på Rådhusplassen.

Trikk har også bedre komfort og bedre universell utforming. Om trikk er lurt eller ikke kommer an hva som skal oppnås og hvilke områder som skal betjenes. Hva vil skje hvis Ekebergtrikken, som går nesten utelukkende i egen trasé, legges ned og erstattes med buss i bilkø på Kongsveien?

Hvor mange busser må gå over Grünerløkka for å få med alle passasjerene, og hvordan skal dette håndteres i sentrum?

Bergen-trikken er vellykket

Trikk kan bygges på en god eller dårlig måte. Korte trikker med lite kapasitet som står fast i trafikken, og med kort mellom holdeplassene er ingen god ide. De går sakte og er bare dyrt. Da vil buss gi mer for pengene.

Trikk i egen trasé med god kapasitet og lengre avstand mellom holdeplassene er en god løsning for middels store byer, og i mindre tette strøk i storbyer. Dette er i stedet for en mye dyrere T-bane. Bergen er et godt eksempel på en by med vellykket implementering av trikk.

Oslo med sitt godt utbygde skinnegående kollektivsystem har ca. én kollektivreisende per innbygger hver dag. De øvrige «storbyene» Bergen, Trondheim og Stavanger har tidligere ligget på rundt en tredjedel av dette, men Bergen har gjort et kraftig hopp.

Med bybanen er antall turer nesten doblet per innbygger. Det hadde ikke skjedd uten utbygging av trikk.

Ruter/Sporveien har et balansert syn på trikk. De har for eksempel foreslått å legge ned Briskebytrikken, men ønsket å bygge trikk til Tonsenhagen og på Ring 2. Dette hadde gitt trikk der trikken kan spille på sine styrker, og unngått høye kostnader der passasjertallet er for lavt.

Vi bør absolutt prøve å få mest mulig for pengene. Kanskje hadde det likevel vært en god idé å bygge trikk i stedet for T-bane til Fornebu, når vi ser kostnadsutviklingen der. Det vil alltid være mange meninger om slike ting, men trikken har absolutt en fremtid i kollektivtrafikken.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Kom igjen 'a, Oslo. Litt mindre deg. Litt mer oss

Les også

«Å kjøpe voksenbillett svir» Å være utestengt svir enda mer

Les også

Trikken er dyr. Men i et langt perspektiv er den billig