Under onsdagens bystyremøte advarte Raymond Johansen mot krass ordbruk i debatten om Vikens regionale planer. Den oppfordringen velger Venstres Hallstein Bjercke å ignorere.

– Olav Skinnes er en Senterpartipolitiker fra Krødsherad som har vært ordfører på bygda i 12 år. Jeg er ikke spesielt overrasket over at han avfeier kritikk som kommer fra Oslos to mest progressive partier på klima og miljø. Han burde kanskje holdt seg til å drive som bonde og ordfører oppe i Hallingdal, i stedet for å forsøke seg på storbypolitikk for Oslo-regionen, sier bystyrerepresentanten til AO.

Barket sammen

Utspillet kommer etter at Skinnes avfeide kritikk fra Bjercke og Eivind Trædal (MDG) om fylkets nye planer for en egen areal- og mobilitetsplan – der Oslo ikke er inkludert. Der Trædal var bekymret for mer kø, kork og kaos hvis biltrafikken øker, fryktet Bjercke at Vikens planer kan rive beina under fundamentet for Oslopakke 3 og Byvekstavtalen.

– At fylkesrådet i Viken nå ser ut til å kaste skrot på mange års suksess med forpliktende plansamarbeid mellom Oslo og Akershus er en skandale, sa Bjercke.

Skinnes kalte utsagnene fra Venstre-politikeren for «på grensen til tendensiøst og uforskammet overfor en god nabo».

– Vikens planer for å lage en egen areal og mobilitetsplan vil ikke rive beina unna Oslopakke 3 og byvekstavtalen. Vi fortsetter det gode samarbeidet med Oslo og staten i O3-samarbeidet og i byvekstavtalesamarbeidet sammen med Oslo, Nordre Follo, Bærum og Lillestrøm for å finne gode mobilitetsløsninger og for å arbeide for å nå målet om nullutslipp, sa han.

– Behov for å bruke sterke ord

Samtidig mente Sp-politikeren at Oslo må akseptere at Viken er et fylke med 51 ulike kommuner – derav mange med utfordringer som skiller seg fra Oslo. Viken ønsker derfor å lage en egen plan som svarer ut disse utfordringene, argumenterte Skinnes.

– Skinnes er opptatt av å minne om at Viken er et stort fylke, men han glemmer at Oslo ligger i midten. Når Viken nå vil erstatte regional plan for areal og transport med sin egen plan uten å inkludere oss, blir vi bekymra. Dette kommer til å få store konsekvenser for Oslo. Uttalelsene hans vitner om at han virkelig ikke forstår Oslos utfordringer og klimaambisjoner. Det er mange år siden vi sluttet å snakke om «nullvekstmålet», sier imidlertid Bjercke.

– Raymond Johansen advarte i bystyret i går mot krass ordbruk i denne debatten. Føler du at du med dette bidrar til konstruktiv dialog om fremtidig samarbeid mellom Oslo og Viken?

– Det er behov for å bruke sterke ord når Oslo har levert en nøktern og alvorlig høringsuttalelse som Sp i Viken og Skinnes åpenbart ikke har tenkt til å bry seg om. Jeg håper det er andre politikere i Viken som forstår alvoret i saken og hva dette kan bety for storbyregionen Oslo.

– Ser ikke noe poeng i å forfølge hans ordbruk

Avisa Oslo har forelagt Bjerckes uttalelser for Vikens fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes.

– Jeg vil ikke bidra til det Bjercke legger opp til. Vi har en god dialog og et godt samarbeid med Oslo i form av Oslopakke 3, byvekstavtalen og samarbeidet om Ruter. Det har vi tenkt å fortsette å ha, sier Skinnes.

– Hva tror du Bjercke forsøker å oppnå ved å gå så hardt ut?

– Han skal vel markere seg ved å være stor i kjeften. Jeg ser ikke noe poeng i å forfølge hans ordbruk og karakteristikker, svarer Sp-politikeren.

Når det gjelder det Bjercke kommenterer om nullutslippsmålet, fastholder Olav Skinnes at er førende for byvekstavtalen både Oslo og Viken er en del av, og at Oslo og Viken deler mange mål – eksempelvis utslippsfri kollektivtrafikk.