Gå til sidens hovedinnhold

Bruker toppadvokat for å stoppe sykkelfeltene. Satser alt på at staten skal stikke kjepper i hjulene for MDGs prestisjeprosjekt

Er sykkelsatsingen til flere milliarder kroner ulovlig? Det mener det store advokatfirmaet som velforeningen på Frogner hyret inn. Nå er det ventet at Statsforvalterens avgjørelse er rett rundt hjørnet.

Maskinene er i gang i Gyldenløves gate. Bilene skal vekk og nye sykkelfelt med rød asfalt skal etableres.

Men nabolaget håper fortsatt de skal greie å stoppe det de mener er en helt unødvendig utbygging – i trettende time.

Fremtidens Frogner Velforening (FFV) hyret advokatfirmaet Sands, som sendte brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken der de ba om en lovlighetskontroll.

Velforeningen tok det som en seier da Statsforvalteren besluttet å se på saken.

Men det koster å hyre inn skarpskodde advokater. Velforeningen har gjennomført et spleiselag for å betale den juridiske hjelpen og på Facebook-sidene gikk de nylig ut og ba og mer kronerulling:

«Det koster å slåss, både økonomisk og mentalt! Vi håper dere vil være med en runde til, slik at vi kan fullføre og betale for kampen.»

Vellet skriver at videre arbeid vil koste rundt 50.000 kroner.

Advokat Sofia Bjørck hos Sands har jobbet med saken på oppdrag fra vellet.

– Vi venter spent på hva Statsforvalteren skal si. Det er viktig for veldig mange.

Bjørck ønsker ikke å uttale seg om den kostnadsmessige siden av saken.

Les også

Slik markerer de seg mot sykkelvei-planene: – Sentral overkjøring

Les også

Vil gi bydelsutvalgene makta over sykkelveier

Kommunen avviser innvendingene

Advokaten har prosedert hardt på at kommunen har gjort saksbehandlingsfeil i arbeidet med å føre fram sykkelveien over Frogner, og at det kommunen har gjort seg skyldig i flere lovbrudd.

Blant feilene kommunen skal ha gjort ifølge advokatfirmaet er:

  • Saksbehandlingsfeil ved å ikke sende ut varsler til berørte beboere.
  • Berørte parter har ikke fått uttale seg før vedtaket ble fattet.
  • Brudd på forvaltningsloven for manglende rett til å bli hørt og manglende klagerett.
  • Brudd på plan- og bygningsloven om å utarbeide reguleringsplan for prosjektene.

Statsforvalteren ba i midten av januar kommune om å komme med en uttalelse, og ga dem tre ukers frist.

Kort sammenfattet er svaret at Oslo kommune mener at sykkelveiplanen ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og at det kun er å anse som en veiledende plan og et forslag til sykkelveietablering. De mener derfor at det ikke gjelder krav til saksbehandlingen.

– Planens overordnede karakter og beskrevne behov for tilpasninger på enkeltstrekninger tilsier at det ikke er en reguleringsplikt for planen som sådan. For tiltak på enkeltstrekninger gjør kommunen konkrete vurderinger av reguleringsplikten, skriver Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i uttalelsen.

Kommunen mener også at sykkelveietableringene gjøres innfor etablerte reguleringsplaner, og etter gjeldende skiltvedtak.

Les også

Arve Tellefsen får gjennomgå etter sykkelfelt-protesten: – Jeg tok feil der

– Uten klagemulighet

– Vi har kommet med kommentarer til dette. Vi mener at vedtaket praktiseres som et endelig vedtak, og at det etter sitt innhold er å anse som et forvaltningsvedtak. Vi mener at det ikke kan være slik at det ikke gjelder saksbehandlingsregler for sykkelveiplanen når det heller ikke fattes andre vedtak som omfattes av slike regler, sier Nils Sandberg i Fremtidens Frogner vel.

Han mener at kommunens praksis kan ha store konsekvenser:

– Det vil i så fall bety at sykkelveiplanen og etablering av nesten alle enkeltstrekninger kan vedtas av kommunen uten at det gjelder noen saksbehandlingsregler som ivaretar innbyggerne og uten klagemulighet. Dette har vi bedt Statsforvalteren om å vurdere.

Sandberg reagerer på kommunens argumentasjon:

– Sykkelveiplanen, som Bymiljøetaten hele tiden viser til som om det er et vedtak, er bare en veiledning, en visjon, og ikke noe vedtak, sier de nå. Samtidig, fordi de behandler den som et vedtak, så hopper de rolig over alle andre krav som ellers vil måttet bli møtt. De som er berørt har ingen klageinstans og ikke noe sted å gå, fordi det ikke er noe vedtak å klage på. Det er ikke holdbart, og heller ikke lovlig, sier Sandberg.

I uttalelsen fra advokatfirmaet Sands til Statsforvalteren gis en forklaring som skal illustrere hvorfor man mener at kommunens argumentasjon ikke holder mål:

Les også

– Det blir et problem når sykkelveiene er ideologisk begrunnet

– Gyldenløves gate på Frogner er et eksempel. For denne strekningen var 148 av 181 uttalelser negative. Til merknader som gjelder medvirkning og manglende utredning svarte Bymiljøetaten ved å vise til den medvirkning og utredning som har skjedd ved vedtakelse av den overordnede planen. Etaten har på spørsmål om valg av løsninger uttalt (i media) at den overordnede planen er gjennomarbeidet. De viser ikke til faglige vurderinger de selv har gjort, herunder avveining av ulike interesser og hensyn. Dette illustrerer det vi mener er utfordringen i denne saken. Kommunen hevder at planen er overordnet, veiledende og et forslag, og at hensynet til berørte ivaretas ved senere saksbehandling. Samtidig viser den senere saksbehandlingen direkte til den overordnede planen. Når den senere saksbehandlingen (uten klagerett) kun henviser til overordnet plan, stiller vi spørsmål ved hvor i saksbehandlingen innbyggerne ivaretas.

Det er ventet at avgjørelsen til Statsforvalteren kan komme i første del av mars.

Kommentarer til denne saken