Gå til sidens hovedinnhold

Bruker en milliard ekstra: – Oslo skal gjenoppbygges

Byrådet setter av 438 millioner kroner i til gjenoppbyggingstiltak i revidert Oslo-budsjett for 2021. Totalt bruker byrådet over én milliard ekstra utover det staten garanterer at de dekker.

– I løpet av det siste året har veldig mye handlet om smittehåndtering, i år handler det reviderte budsjettet om gjenoppbygging, og veien videre for Oslo etter korona.

Det sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han la fram byrådets forslag til revidert budsjett på nye Ruseløkka skole torsdag.

Gjenoppbyggingstiltakene på 438 millioner kroner fordeles på tre satsingsområder:

  • Oppvekst, kunnskap og frivillighet: 183 millioner kroner, som blant annet går til styrket skolebudsjett, tiltak for økt gjennomføring i videregående skole, økt bemanning i barnehagen og aktiviteter for barn og unge i sommer, herunder oppgradering av badeanleggene på Svarttjern, Sollerudstranda, Katten og Hvervenbukta.
  • Arbeid, næring og kultur: 139 millioner kroner, som blant annet går til avgiftslettelser for næringslivet, tiltak for økt handel i Oslo sentrum, stipender til kunstnere og sommerjobber og ungdomsjobber.
  • Psykisk helse: 116 millioner kroner, som blant annet går til styrking av helsestasjonene og en lang rekke ulike strakstiltak for bedre psykisk helse.

Totalt hentes over en milliard fra bykassa til tiltak, som staten ikke garanterer å kompensere, bekrefter finansbyråd Einar Wilhelmsen under pressekonferansen.

– Når vi nå åpner er ikke alt som før

Foran morgendagens pressekonferanse er forventningen store til at byrådet letter flere av de strenge koronatiltakene som gjelder i Oslo.

Johansen understreket at et gjenåpnet Oslo ikke er i den samme situasjonen som var før koronapandemien slo inn.

– Når vi nå åpner er ikke alt som før. De sosiale forskjellene er større, mange står lenger unna arbeidslivet. En del sliter psykisk. Elever har mista kunnskap og motivasjon, og det er viktig for meg å si at dette ikke er problemer vi skal overlate til den enkelte, til familiene og til næringslivet, sa Raymond Johansen.

– De problemene Oslo nå har, de er byrådets problemer. Oslo skal ikke bare gjenåpnes, Oslo skal gjenoppbygges, understreket han.

300 millioner ekstra til Ruter

Samlet sett bruker byrådet 1,9 milliarder kroner over driftsbudsjettet i det reviderte budsjettet.

Investeringsbudsjettet øker med 180 millioner kroner.

Mye av de ekstraordinære midlene kommer som en følge av korona-utgifter, som regjeringen har lovet å kompensere.

Men byrådet setter også av 300 millioner kroner ekstra til Ruter. Formålet med denne summen er å veie opp for endrede reisevaner, som kollektivselskapet forventer kommer til å gjøre seg gjeldende også etter pandemien.

– Kollektivselskapet forventer langvarige effekter av pandemien, også etter at smittetiltakene er fjernet. Hvor raskt det vil gå før folk er tilbake i kollektivtrafikken igjen, vet vi ikke, understreket finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) under dagens pressekonferanse.

– Det er usikkert. Staten har garantert at den vil dekke inntektsbortfall for kollektivtrafikken mens pandemien pågår, men ikke etter. Her finnes det ingen garantier. Avhengig av når smitteverntiltakene oppheves, må byrådet håndtere en usikker situasjon for Ruter, og det tar vi høyde for i dag, fortsatte finansbyråden.

Mener budsjettet er ansvarlig

Da årets opprinnelige budsjett ble lagt fram av byrådet, ble det lagt vekt på viktigheten av et stramt budsjett på grunn av koronapandemien.

Nå øker utgiftene – også utover det staten garanterer kompensering.

Da Avisa Oslo snakket med Wilhelmsen etter pressekonferansen, var han likevel tydelig på at det reviderte budsjettet er ansvarlig.

– Ja, jeg mener det. Nå skal vi ut av pandemien, og vi er nødt til å håndtere de skadevirkningene pandemien har gjort på byen vår. Jeg er helt sikker på at etterhvert som vi kommer inn i normaltilstanden vil se at det er store behov vi ikke har dekket også, sa Einar Wilhelmsen.

– Jeg tror det uansvarlige ville vært å ikke bruke noe ekstra, fortsatte finansbyråden, som viser til de store konsekvensene pandemien har fått for arbeidslivet, folks psykiske helse og skolebarns læring.

Tror Oslo kan få i gang økonomien for fullt igjen

– Hvilke ringvirkninger regner dere med at koronapandemien kommer til å ha for Oslo de nærmeste årene?

– Det blir veldig spennende å se. Hvis vi nå lykkes med å starte opp igjen Oslo, tenker vi at dette kan gå bra. Vi har kommet oss igjennom med forskjellige løsninger, mange har funnet næringsveier og det har vært redningspakker fra staten. Noen har også kommet fra kommunen, innleder Wilhelmsen svaret sitt.

– Vi har kommet oss igjennom på et vis, og når vi framover åpner opp, samtidig som vi gir noen strategisk armslag har jeg håp om at vi kan få økonomien tilbake i normal gange, fastslår byråden.

Kommentarer til denne saken