– Vi prioriterer drift- og vedlikehold høyere. Etter flere år med økende etterslep, vil vi snu utviklingen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Torsdag varslet regjeringen torsdag varslet en styrking av drift og vedlikehold med 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett. Mandag presentere veivesenet 200 av de prioriterte prosjektene.

– Vi tror dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, sier hun.

– Bare i 2023 gjennomfører veivesenet over 200 investeringer og vedlikeholdstiltak i hele landet, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

I sum er dette prosjekter som gjør at veiene blir tryggere, mener veivesenet: For eksempel nye gang- og sykkelveier, nye kryssløsninger, utbedring av skredfarlige punkter, bredere og mer oversiktlig vei, samt nye rekkverk.

Dette gjøres i Oslo:

 • Variabel infotavle på E6 ved Helsfyr i nordgående retning. Ferdigstilles i juni 2023. Kostnad: 3 millioner kroner.
 • Holdeplass på E6 ved Furuset. Ferdigstilles i november 2023. Kostnad: 15 millioner kroner.
 • Rehabilitering av støyskjerm på E6 ved Teisen. Ferdigstilles i desember 2023. Kostnad: 20 millioner.
 • Gang- og sykkelvei på E18 mellom Skøyen og Dr. Blancas vei. Ferdigstilles i august 2023. Kostnad: 62 millioner kroner.
 • Gang- og sykkelvei for E18 mellom Griniveien og Oslo grense. Ferdigstilles i desember 2025. Kostnad: 147 millioner kroner. Et samarbeid med vann- og avløpsetaten.
 • Variabel informasjonstavle på E18 Frognerstranda vestgående. Ferdigstilles i juni 2023. Kostnad: 3 millioner kroner.
 • Kollektivfelt og gang- og sykkelvei på ring 3 mellom Silurveien og Vækerøveien. Ferdigstilles oktober 2024. Kostnad: 68 millioner kroner.
 • Rehabilitering av støyskjerm på ring 3 ved Smestad. Ferdigstilles august 2023. Kostnad: 30 millioner kroner.
 • Skilt med variable fartsgrenser på ring 3 mellom Tåsen og Ulvensplitten. Ferdigstilles desember 2023. Kostnad: 9 millioner kroner.
 • Støyskjerm på riksvei 4 ved Refstadsvingen. Ferdigstilles i løpet av 2024. Kostnad: 15 millioner kroner.
 • Diverse sykkeltiltak på riksvei 4 mellom Sinsen og Gjelleråsen. Ferdigstilles november 2023. Kostnad: 14 millioner kroner.
 • Oppgradering av veitrafikksentralens kameraer for hele Oslo. Ferdig i løpet av 2023. Kostnad: 7 millioner kroner.