Det kommer fram i en kjennelse fra Oslo tingrett, der Matapours brev- og besøksforbud forlenges fram til 3. april

Dagbladet omtalte saken først.

Retten begrunner forlengelsen med at det er en reell og nærliggende fare for at siktede uten fortsatte restriksjoner kan få formidlet beskjeder til og/eller fra de medsiktede og eventuelle vitner i saken. Dette kan påvirke fremtidige forklaringer både fra siktede selv, de medsiktede og eventuelle vitner eller andre involverte som ennå ikke er avhørt.

Matapour ble i begynnelsen av februar besluttet varetektsfengslet i åtte nye uker. Han er en av fire menn som er siktet i forbindelse med terrorskytingen som fant sted i Oslo natt til 25. juni 2022.