– Norge har historisk sett vært gode på fredsmegling. Vi tror ikke våpen skaper fred, og mener at Norge burde forsøkt å være en nøytral part og lagt til rette for samtaler – i likhet med Brasil og Mexico. At vi blir latterliggjort og anklaget for å løpe Putins ærend fordi vi ikke ønsker mer våpen og krig er absurd, sier Siavash Mobasheri til Avisa Oslo.

Oslo Rødts førstekandidat er en av totalt 43 Rødt-politikere som har undertegnet oppropet «Rødt er for fred». I innlegget publisert av Klassekampen den 11. januar tar seks av de sju øverste på Rødt Oslos liste til orde for at Norge ikke burde sende våpen til Ukraina.

Mobasheri understreker at Rødt fra starten av krigen har fordømt det han kaller «Russlands grovt folkerettsstridige angrep på Ukraina».

– Underlig

Mobasheri understreker at det er helt tilfeldig hvem som underskrev innlegget. Men navnelista tyder på bred støtte til innleggets meningsinnhold i Rødts største fylkeslag. Tredjekandidat Mari Rise Knutsen har skriver i en SMS til Avisa Oslo at hun ikke opplever innlegget i Klassekampen som et opprop, men som en klargjøring av Røds vedtatte politikk.

– Denne saka skal opp på landsmøtet i april, og jeg ser fram til gode og konstruktive diskusjoner i organisasjonen fram til det, skriver Knutsen.

Det var etter at innlegg ble publisert at Raymond Johansen reagerte.

– Når en samarbeidspartner tar til orde for en politikk vil ha en svært negativ effekt for tusenvis av folk som bor i Oslo, så er det min jobb å si fra om det, og forklare hvorfor jeg er dypt uenig. Det fortjener velgerne i Oslo å vite om, har Johansen uttalt.

Mobasheri er på sin side sterkt kritisk til Johansens uttalelser.

– At byrådslederen, som Oslos øverste politiske leder, legger opp til et debattklima der du enten er med eller mot oss, er ikke en byrådsleder verdig. Det er også underlig at Johansen, som konsekvent ikke vil diskutere utenrikspolitikk i bystyret, drar utenrikspolitikk inn på lokalt nivå. Ap gjør det dårlig på meningsmålingene fordi de ikke makter å løse strømpriskrisa og økende fattigdom, men jeg tror ikke at det er dette som gir Ap stemmer i kommunevalget, sier Mobasheri.

– Burde kontakte sin egen utenriksminister

Raymond Johansen har sagt at Ukraina ville tapt krigen mot Russland uten våpenhjelp fra andre europeiske land. Da Avisa Oslo viser til byrådslederens argument, kaller han det «stråmannsargumentasjon».

– Ukraina og ethvert annet land har rett til å forsvare hvis de blir angrepet. Dette anerkjenner Rødt, og vi støtter derfor Ukrainas legitime og rettferdige kamp. På samme måte som palestinere forsvarer seg mot en brutal okkupasjonsmakt. Vi veit at å sende våpen kan øke faren for en storkrig i Europa. Historien har lært oss at en krig mellom to parter kan spre seg og forverres når andre land kaster seg på. Derfor mener vi det er uansvarlig og farlig for hele verden om ikke Norge løfter et alternativ slik Rødt gjør ved å kreve forhandlinger fremfor mer våpen.

– Betyr det at du ikke er imot at andre land sender våpen?

– Alle land er selvstendige. De fører en selvstendig politikk, og det kan ikke vi legge oss opp i. Men ifølge Raymond Johansens logikk, løper også Sveits, Østerrike, Malta og mange andre land Putins ærend når de ikke sender våpen. Standpunktet deles også av en USA-alliert asiatisk makt som Sør-Korea. Militær nøytralitet og politisk nøytralitet er ikke ett og det samme. USA og Natos linje er ikke den eneste mulige. Den logiske konsekvensen av argumentet hans, er at Johansen burde kontakte sin egen utenriksminister og si det til dem, svarer Siavash Mobasheri.

Han fortsetter:

– Da SV mente det samme som oss, kom ikke Johansen og Arbeiderpartiet med noe angrep mot sin byrådskollega Sunniva Holmås Eidsvoll eller SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold. At Johansen går så hardt ut mot oss er en underlig måte å debattere på.

Kommer ikke til å legge føringer

Mobasheri peker på at Rødt også har vært imot å bidra til USAs kriger i Irak og Afghanistan.

Han mener at dagens situasjon i Ukraina ikke burde endre på partiets standpunkt om å ikke sende våpen til and i krig, slik Boye Ullmann, Lars Borgersrud og Terje Kolbotn har foreslått.

«Det foreslås at Rødt skal tilslutte seg de andre partiene på Stortinget som vil sende enda flere våpen til krigen. De norske leveransene skjer i tråd med Natos og USAs politiske linje og koordineres i stor grad av Storbritannia. Hvis Rødt endrer politikk slik de tre argumenterer for, betyr det i praksis at også Rødt tilslutter seg Natos og USAs linje for krigen i Ukraina.», heter det i oppropet mot de tre representantenes forslag.

Under Rødts landsmøte i april skal forslaget opp. Her kommer ikke Oslo Rødt til å legge føringer for sine representanter, men Mobasheri påpeker at de kommer til å snakke med sine lokallag og «ser fram til gode og saklige diskusjoner.»

– Medlemmene våre har ulike synspunkter, og vi kommer til å ha en god og redelig diskusjon om denne saken, sier Siavash Mobasheri til Avisa Oslo.