For selv med et sosialt nedstengt Oslo gjør nyttårsfeiringen annerledes enn tidligere, er det slett ikke slik at brannvesenet tror på en knirkefri kveld.

– Høyere risiko

I Oslo er det totalforbud mor fyrverkeri innenfor ring 2 og i trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga.

– Siden de offentlige fyrverkeriene er avlyst, er det trolig høyere risiko for bruk av fyrverkeri innenfor denne sonen, og det vurderes som sannsynlig at det fortsatt vil samle seg mye folk i sentrum, parker, og lignende, opplyser vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun i Brann- og redningsetaten i en pressemelding.

Han opplyser at de fire store fyrverkeriimportørene i regionen tror de kommer til å selge mer fyrverker i år enn før. Og det er trolig de rimeligste fyrverkeritypene det selges mer av.

– På vakt til enhver tid

Til sammen 16 personer fikk øyeskader av nyttårsfyrverkeri under inngangen til 2020, fem av skadene var alvorlige.

– Det er ved privat bruk det oppstår personskader og potensial for branner. Det betyr at det er svært viktig å følge de retningslinjer som gjelder for sikker bruk av fyrverkeri, og at man overholder de forbudssoner som er satt i Oslo. Vi ønsker oss en nyttårsfeiring uten alvorlige personskader og branner, sier Hovtun.

Han har også en klar oppfordring til alle som oppdager noe som ikke er som det skal.

– Vi er på vakt for alle som trenger oss til enhver tid. Ikke nøl med å ringe vårt nødnummer 110 skulle du ha behov for øyeblikkelig hjelp på egne eller andres vegne.

Fyrverkerireglene

  1. Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal oppbevares utilgjengelig for barn og uvedkommende.
  2. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til avstandskrav og aldersgrensene. Det er 18 års aldersgrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Barn som bruker stjerneskudd skal alltid passes godt på av en voksen.
  3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.
  4. Sørg for at fyrverkeriet ikke velter. Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.
  5. Bruk tennstav. Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Lunta er kort og en flamme kan sette fyr på bakkebatteriet direkte. Bruk heller en tennstav, den får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
  6. Bruk beskyttelsesbriller. For å redusere øyeskader bør du bruke beskyttelsesbriller. Det får du tak i der du kjøper fyrverkeri. Beskyttelsesbriller bør benyttes av alle som ser på fyrverkeri.
  7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på. Inne i fyrverkeriet er det ofte en hurtiglunte som brenner svært raskt. Derfor kan fyrverkeri avfyres brått og uventet. Når du har tent lunta, bør du raskt snu ansiktet vekk og komme deg på trygg avstand.
  8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk. Selv om lunta ser ut til å ha slokket, kan det være en liten glo som ulmer. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri, så rydd opp etter deg.
  9. Hold god avstand fra oppskytingen. Fyrverkeri inneholder eksplosiver som kan gi alvorlige skader
  10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne.