– Når vi får meldinger om hvordan dette hørtes ut i ettertid, tenker jeg at dette fyrverkeriet aldri burde vært sendt opp.

Det sier brannsjef Jon Myroldhaug i Brann og redningsetaten til AO.

– Om de som gjorde det kan si at de kan gjøre det med et regelverk og en tillatelse i ryggen, det er en annen sak, legger han til.

Rundt klokken 22.45 onsdag kveld, startet et 15 minutters langt fyrverkeri over Oslo. Fyrverkeriet som kunne høres i store deler av byen i onsdag, ble skutt opp av et luksuscruise ved navn Silversea. I sosiale medier reagerte flere negativt, deriblant mange hundeeiere. De etterspurte hva som var bakgrunnen for oppskytingen.

– Fyrverkeri ble organisert i går kveld i forbindelse med avskjedsarrangementet for Silversea’s World Cruise 2022, skriver Barbara Muckermann i Silversea sin presseavdeling i en e-post til Avisa Oslo.

Muckermann legger til at Silversea er ledende innen luksuscruise, og er den eneste operatøren i verden som opererte et verdenscruise i år.

– Cruiset avsluttes i København denne uken, skriver hun.

Godkjenner etter brann- og eksplosjonsvernloven

På spørsmål om hva som skal til for å få tillatelse til å fyre opp fyrverkeri utenom nyttårsaften, sier brannsjef Jon Myroldhaug følgende:

– Det skal være noen profesjonelle inne i bildet som vet hvordan fyrverkeriet skal håndteres også skal det ikke fyres opp et sted som kan føre til brannspredning eller være en risiko for personer i nærheten. Det er vårt anliggende i det, rent brannmessig.

– Men det er dere som til syvende og sist godkjenner søknadene om fyrverkeri som ikke foregår på nyttårsaften?

– Ja, etter brann- og eksplosjonsvernloven.

– Er det noen myndigheter over dere som kan avslå en slik søknad?

– Du har faktorer som støy som er dekket opp av annet regelverk, svarer Myroldhaug.

«Wake up call»

På spørsmål om hvorfor befolkningen ikke ble meldt eller varslet om fyrverkeriene på forhånd – for eksempel via SMS – svarer brannsjefen at Brann og redningsetaten i utgangspunktet ikke har noe spesielt ansvar for å varsle befolkningen. Etaten pleier å legge ut dette på Twitter, men at det glapp denne gangen på grunn av andre hendelser i 110-sentralen.

– Det er ikke gitt at dette tar av sånn som det åpenbart gjorde i går. Fra min side virker dette som en «wake up call». Spesielt i denne situasjonen vi er i nå med krigen i Ukraina er det ugreit at noe høres ut i retning av bomber og granater, rett og slett. Det er ikke all right.

– Wake up call til hvem da?

– I den situasjonen vi er i, mener jeg det først og fremst er de som har planlagt fyrverkeriene som må ta en selvransakelses på om det er greit. Hvordan er situasjonen både her og i Europa, og er det nå vi skal sende opp det som høres ut som eksplosjoner?, spør brannsjefen retorisk.

Han legger til:

– Også er det selvsagt vi og andre myndigheter som kan gi et godt råd til søkeren i en slik situasjon, uten at jeg vet hva de har søkt om.

– Tatt fra et rent brannsikkerhetsperspektiv

– Med tanke på at det er strenge regler for fyrverkeri i Oslo, og at byrådet mener Oslo er en miljøhovedstad: Hva tenker du om at Oslo brann og redningsetat godtok luksuscruiseskipet Silversea’ å fyre opp raketter i 15 minutter fra 22.45, på bakgrunn av at det var en avslutningsmarkering for det private luksuscruiset- uten å gi noen varsel til befolkningen på forhånd?

– Der kommer dette med hva kan vi stoppe i forbindelse med brann- og eksplosjonsvernloven inn. Avgjørelsen er tatt rent ut fra et brannsikkerhetsperspektiv. Vi er ingen forkjempere for fyrverkeri generelt, men har et regelverk som åpner for det. Vi kan ikke stoppe ethvert fyrverkeri om det utføres på en profesjonell måte.

– Betyr det at så lenge søkeren stiller med en profesjonell håndterer av fyrverkeri og gjør det et brannsikkert sted, kan dere ikke avslå søknaden?

– Nei, ikke med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven som utgangspunkt. Så kan vi selvfølgelig gi folk et godt råd, og de ansvarlige kan tenke selv i en sånn situasjon.

Avisa Oslo har forelagt cruisegiganten at det var flere negative reaksjoner på fyrverkeriet, spesielt fra dyreeiere, og har spurt om de i ettertid mener det var en dårlig beslutning å fyre opp fyrverkeri. Silversea har foreløpig ikke besvart vårt henvendelser.