Tirsdag formiddag brant det kraftig i en containerlastebil lastet med plast, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

– Det har vært kraftig røykutvikling, og røyken skifter litt farge, og har vært sort. Røyken drev innover mot Frogner, vekk fra veien og mot bygningene.

Beboere og folk i området ble bedt om å lukke vinduene.

– All røyk er til en viss grad giftig, og siden dette er røyk som kommer fra brann i plast, så er det ikke noe man bør få i seg, sier Gulbrandsen.

Veien var en periode sperret. I 10-tiden er lastebilen berget og tafikken er i ferd med å normalisere seg.

Fastbrente bremser hindrer trafikken

Nødetatene fikk melding 07.55, og kom seg raskt til stedet. Brannvesenets innsats hadde god effekt og brannen var slokket rundt en halvtime senere.

Innsatsleder i politiet Anders Rønning opplyser at fikk meldinger.

– Det ble observert flammer mellom trekkvogn og henger. Nødetatene var tidlig fremme og konstaterte at det brant godt bak trekkvogna. Det var en del svart røyk, sier han.

Med brannen på Brynseng friskt i minne, er det naturlig å spørre hva som går gjennom hodet på nødetatene ved en slik hendelse.

– Det vitkgiste for oss er hva som er i lasten. Vi fikk melding ganske raskt om at det var plast. Brannvesenet var raskt på stedet, og klarte å holde brannen adskilt fra vognen. Det gjorde at vi ikke var så bekymret rundt dette, forteller Rønning.

Da brannen var slokket, kom redningsbilen inn for å fjerne lastebilen, men bremsene og bremseskivene var fastbrent og satt fast på dekkene:

– Derfor fikk vi ikke dratt lastebilen så lett av gårde som vi hadde håpet, men taueselskapet var kreative og vi fikk til en løsning.

Nå skal containerbilen taues til et trygt sted og undersøkes. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvor som er grunnen. Politiet vil etterforske brannen.

Fører er uskadd

Det er PostNord som eier trekkvogna. I en mail til Avisa Oslo skriver Haakon Nikolai Olsen:

– Alt er OK med sjåfør, og politiet har kontroll på situasjonen. Foreløpig vet vi ikke så mye om hendelsesforløpet, og per nå er det politi og brannvesen som har kontroll på bil og åsted.